35813 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota “Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector”

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 22 april 2021 ingediend door het Tweede Kamerlid Kwint (SP) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Kwint over “Naar vore! Plannen voor een gezonde popsector”

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(9 stuks)

2 22 april 2021, geleidende brief, nr. 1     KST358131
Geleidende brief
 
2 22 april 2021, initiatiefnota, nr. 2     KST358132
Initiatiefnota
 
2 28 juni 2021, motie, nr. 3     KST358133
Motie Beckerman c.s. over het belang van de popsector onderschrijven
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.