Brief commissie aan bewindspersoon: reactie vragen - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021

Deze brief is onder nr. ? toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Aan bewindspersoon - reactie vragen
Document­datum 21-04-2021
Publicatie­datum 21-04-2021
Kenmerk 35570-IV, nr. ?
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

I

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Commissie KR

Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Plaats en datum:

Betreft:

Ons kenmerk:

Den Haag, 21 april 2021

Uitlekken advies Raad van State van het Koninkrijk over rijkswetsvoorstel-COHO 35570-IV-36/2021D14114

Geachte heer Knops,

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 14 april 2021 is gesproken over uw brief d.d. 26 maart 2021 inzake Uitlekken advies Raad van State van het Koninkrijk over rijkswetsvoorstel-COHO.

De commissie heeft besloten u te verzoeken om de tijdsplanning voor het wetsvoorstel voor de procedurevergadering tijdig vóór de procedurevergadering van 12 mei 2021 naar de Kamer te sturen.

Hierbij breng ik u het verzoek van de commissie over.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,

T.N.J. de Lange

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

  • T. 
    070-3182211

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.