Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Wijngaarden en Boswijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35753 - Initiatiefnota over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie; Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Wijngaarden en Boswijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel
Document­datum 19-04-2021
Publicatie­datum 19-04-2021
Nummer KST357533
Kenmerk 35753, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 753

Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie

Nr. 3

BRIEF VAN DE LEDEN VAN WIJNGAARDEN EN BOSWIJK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 april 2021

Hierbij delen wij u mede dat, gelet op het vertrek van de leden Bosman en Van Helvert uit de Kamer, de verdediging van deze initiatiefnota overgenomen wordt door respectievelijk de leden Van Wijngaarden en Boswijk.

Van Wijngaarden Boswijk

kst-35753-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 753, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.