Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 15 april 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 15 april 2021
Document­datum 15-04-2021
Publicatie­datum 15-04-2021
Kenmerk 27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK) Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie) do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 13.00 - 17.00 omgeving do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse RondvraagGeen agendapunten Besloten gedeelteGeen agendapunten C.J.M. Roovers 2021A01440 24
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 15 april 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

106

 

BuHaOS

i.v.m. agendapunt

106

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

106

 

DEF

i.v.m. agendapunt

37, 75, 106

 

EU

i.v.m. agendapunt

58, 102, 103

 

EZK

i.v.m. agendapunt

75, 91, 106

 

FIN

i.v.m. agendapunt

16, 17, 26, 54, 60, 95

 

I&W

i.v.m. agendapunt

15, 69, 71, 74, 75, 106

 

J&V

i.v.m. agendapunt

6, 8, 11, 37, 39, 106

 

KR

i.v.m. agendapunt

52, 106

 

LNV

i.v.m. agendapunt

69, 75, 106

 

OCW

i.v.m. agendapunt

52, 69, 75, 106

 

SZW

i.v.m. agendapunt

98, 106

 

VWS

i.v.m. agendapunt

74, 75, 106

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 april

2021

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken d.d. 15 april

2021

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, C.J.M. Roovers -

15 april 2021

Overzicht verzoeken commissie-RvW Binnenlandse Zaken - 2021Z05631 Besluit:    Voor kennisgeving aangenomen

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, J.C.

Sneller (D66) - 15 april 2021

Rappel uitvoering motie Sneller en Kuiken over een periodieke toetsing van de B-component (35470-I-8) - 2021Z05938 Besluit:    Het verzoek wordt gehonoreerd

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, D.A.N.

Koerhuis (VVD) - 15 april 2021

Verzoek om een commissiedebat Wonen en Corona voor de eerste, tweede of derde week na het meireces oa over de hernieuwde afspraken die de minister BZK heeft gesloten om huisuitzetting te blijven voorkomen tijdens de coronacrisis - 2021Z05982 Besluit:    Het verzoek wordt gehonoreerd

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - Tweede Kamerlid, D.A.N.

Koerhuis (VVD) - 15 april 2021

Verzoek om de duur van het commissiedebat Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving op 22 april 2021 met 30 min te verlengen, van 3,5 uur naar 4 uur -2021Z05994

Besluit:    Het verzoek wordt gehonoreerd

 
 • 2. 
  Agendapunt:

Mededelingen

Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

Zaak:

Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 11 februari 2021 Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021 - 35718-21

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Uitsluitend het deel dat de commissie Binnenlandse Zaken regardeert.

 • 3. 
  Agendapunt:

Noot:

Introductiedossier BiZa

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden; https://plein2/over de kamer/commissies/introductiedossiers

 • 4. 
  Agendapunt:

Brievenlijst

Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

 • 5. 
  Agendapunt:

Algemene Zaken

Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 9 maart 2021 Jaaroverzicht Koninklijk Huis 2020 - 35570-I-13

Besluit:

Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling 2022 Hfst I De Koning

 • 6. 
  Agendapunt:

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces - 35784

Besluit:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 7. 
  Agendapunt:

Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de

Eerste Kamer der Staten-Generaal - 35785

Besluit:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14:00 uur.

 • 8. 
  Agendapunt:

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling - 35786

Besluit:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 9. 
  Agendapunt:

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt - 35787

Besluit:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14:00 uur.

 • 10. 
  Agendapunt:

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) - 35789

Besluit:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14:00 uur.

 • 11. 
  Agendapunt:

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Zaak:

Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 31 maart 2021 Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim - 35790

Besluit:

Volgcommissie(s):

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14:00 uur.

J&V

 • 12. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 februari 2021 Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum -35729

Besluit:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op 20 mei 2021 te 14.00 uur

 • 13. 
  Agendapunt:

Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 29 maart 2021

Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 35729-5

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 14. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 24 februari 2021 Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - 35741

Besluit:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14.00 uur

 • 15. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) - 35546

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aanhouden tot de aangekondigde Nota van Wijziging zal zijn ontvangen. .

I&W

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Nota naar aanleiding van het verslag - 35546-6

Besluit:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

I&W

 • 16. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) - 35731

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het

Verslag over dit wetsvoorstel vaststellen op donderdag 22 april 2021 te 14.00 uur

Volgcommissie(s):

FIN

 • 17. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 maart 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) - 35767

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over dit wetsvoorstel vaststellen op donderdag 22 april 2021 te 14.00 uur

Volgcommissie(s):

FIN

 • 18. 
  Agendapunt:

Vijfde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Vijfde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming -35424-13

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen

 • 19. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 maart 2021

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met de invoering van een centrale voorziening ter ondersteuning van de colleges van burgemeester en wethouders bij het onderzoek of een persoon als ingezetene in de basisregistratie personen op een adres in de gemeente dient te worden ingeschreven alsmede naar de juistheid van de gegevens betreffende het adres van een ingezetene in de basisregistratie personen - 35772

Besluit:

Inbrengdatum voor het Verslag vaststellen op donderdag 20 mei 2021 te 14:00 uur.

 • 20. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de

Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021) - 35548

Besluit:

Wetsvoorstel is op 11 februari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 maart 2021

Tweede nota van wijziging - 35548-8

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 21. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen - 35513

Besluit:

Het wetsvoorstel is op 14 januari 2021 aangemeld voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 april 2021

Tweede nota van wijziging - 35513-8

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 22. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken bij de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 februari 2021

Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken bij de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezing - 35165-31

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

VSO heeft plaatsgevonden op 25 februari 2021

 • 23. 
  Agendapunt:

Visiebrief digitale identiteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 februari 2021

Visiebrief digitale identiteit - 26643-743

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Digitalisering

 • 24. 
  Agendapunt:

Integriteit politieke ambtsdragers decentrale overheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2021

Integriteit politieke ambtsdragers decentrale overheden - 28844-223

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Integriteit

 • 25. 
  Agendapunt:

ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie - 35570-VII-88

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie

 • 26. 
  Agendapunt:

Advies ROB inzake financiële compensatie corona medeoverheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Advies ROB inzake financiële compensatie corona medeoverheden - 35420-222

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel TK 35731 Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 27. 
  Agendapunt:

Onderzoeksrapport inzake Democratie en Jongeren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Onderzoeksrapport inzake Democratie en Jongeren - 35570-VII-92

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Brief en het advies agenderen voor het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie

 • 28. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Kamerstuk 35570-B-13)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies (Kamerstuk 35570-B-13) - 35570-B-17

Besluit:

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

 • 29. 
  Agendapunt:

Samenval voorhang besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen met reces

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 februari 2021

Samenval voorhang besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen met reces - 26643-746

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 30. 
  Agendapunt:

Rapport burgemeestersonderzoek: "Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2021

Rapport burgemeestersonderzoek: "Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020" - 35570-VII-89

Besluit:

Controversieel verklaren.

 • 31. 
  Agendapunt:

Appreciatie van het amendement herindeling Maashorst

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 februari 2021

Appreciatie van het amendement van de leden Van der Molen en Özütok over het toevoegen van de kern Schaijk aan de gemeente Oss - 35619-13

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (35619) is op 25 februari 2021 door de Kamer aangenomen.

 • 32. 
  Agendapunt:

Uitstelbrief Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag inzake de motie van het lid Marijnissen over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 26 februari 2021

Stand van zaken uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) - 35510-54

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 33. 
  Agendapunt:

Onderzoek constitutionele toetsing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 maart 2021

Onderzoek constitutionele toetsing - 35570-VII-90

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een commissiedebat over de voorstellen van de Staatscommissie Parlementair stelsel.

 • 34. 
  Agendapunt:

Voortgang voorbereiding Tweede Kamerverkiezing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 maart 2021

Voortgang voorbereiding Tweede Kamerverkiezing - 35165-35

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Verkiezingen

 • 35. 
  Agendapunt:

Tijdelijke huisvesting gebruikers Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 maart 2021

Tijdelijke huisvesting gebruikers Binnenhof - 34293-117

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 36. 
  Agendapunt:

Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak:

Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 5 maart 2021 Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 35752

Besluit:

De inbrengdatum voor het Verslag is reeds eerder vastgesteld op 25 maart 2021. Het Verslag is inmiddels uitgebracht.

 • 37. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie inzake het rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 maart 2021

Kabinetsreactie inzake het rapport van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 - 34588-89

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Niet controversieel verklaren.

De brief en de kabinetsreactie agenderen voor het Commissiedebat IVD

DEF, J&V

 • 38. 
  Agendapunt:

Aankondiging website Organisatie rijksdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 maart 2021

Aankondiging website Organisatie rijksdienst - 31490-298

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 39. 
  Agendapunt:

Rapport met de verkenning naar een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 maart 2021

Rapport met de verkenning naar een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme - 30950-218

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een Commissiedebat Discriminatie en racisme

J&V

 • 40. 
  Agendapunt:

Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 maart 2021

Voorbereidingen Tweede Kamerverkiezing - 35165-36

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Verkiezingen

 • 41. 
  Agendapunt:

Rapport Bondgenoten in de Democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 maart 2021

Rapport Bondgenoten in de Democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen - 35570-VII-93

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 42. 
  Agendapunt:

Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit over de periode van 2017 - 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 maart 2021

Toezegging evaluatie Landelijke Aanpak Adreskwaliteit over de periode van

2017 - 2020 - 17050-597

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Basisregistratie Personen (BRP)

 • 43. 
  Agendapunt:

Procedurele werkwijze vooropening briefstemmen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 maart 2021

Procedurele werkwijze vooropening briefstemmen - 35165-37

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Verkiezingen

 • 44. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? (Kamerstuk 24170-240)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Antwoorden op vragen commissie over politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? - 24170-242

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 45. 
  Agendapunt:

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Paternotte en Özütok over een periodiek onderzoek naar de problematiek van racisme, antisemitisme en discriminatie (Kamerstuk 35570-VII-23)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van de leden Paternotte en Özütok over een periodiek onderzoek naar de problematiek van racisme, antisemitisme en discriminatie (Kamerstuk 35570-VII-23) - 30950-220

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een Commissiedebat Discriminatie en racisme.

 • 46. 
  Agendapunt:

Voortgang informatieveiligheid bij de overheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 maart 2021

Voortgang informatieveiligheid bij de overheid - 26643-749

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Digitalisering.

 • 47. 
  Agendapunt:

Onderzoek naar benoemingsprocedures van leden van zelfstandige bestuursorganen (zbo's) en adviescolleges

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 maart 2021

Onderzoek naar benoemingsprocedures van leden van zelfstandige bestuursorganen (zbo's) en adviescolleges - 35570-VII-94

Besluit:

Aanhouden tot de resultaten van het aangekondigde bredere onderzoek eind 2021 beschikbaar zal zijn.

 • 48. 
  Agendapunt:

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 maart 2021

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over Renovatie Binnenhof - 34293118

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 49. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake toepassing groene heffingskorting en toepassing artikel 220f Gemeentewet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 maart 2021

Afschrift brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inzake toepassing groene heffingskorting en toepassing artikel 220f Gemeentewet -32140-85

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 50. 
  Agendapunt:

Voortgangsrapportage Digitale Toegang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 19 maart 2021

Voortgangsrapportage Digitale Toegang - 26643-750

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Digitalisering

 • 51. 
  Agendapunt:

Versterking en vernieuwing lokale democratie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 maart 2021

Versterking en vernieuwing lokale democratie - 35570-VII-95

Besluit:

Besluit:

Noot:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 52. 
  Agendapunt:

Toezegging bescherming Papiaments en moties Friese taal

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 maart 2021

Toezegging bescherming Papiaments en moties inzake Friese taal - 35570-VII-96

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur.

Volgcommissie(s):

OCW, KR

 • 53. 
  Agendapunt:

Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 maart 2021

Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen - 35570-VII-97

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat over Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 54. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan de gemeenten inzake compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 maart 2021

Afschrift brief aan de gemeenten inzake compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten - 35420-244

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel TK 35731 Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 55. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 5 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (Kamerstuk 30985-46)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 maart 2021

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 5 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) (Kamerstuk 30985-46) - 30985-48

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling 2022

 • 56. 
  Agendapunt:

Generiek actieplan voor de verbetering van de informatiehuishouding

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2021

Generiek actieplan voor de verbetering van de informatiehuishouding - 29362291

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Digitalisering.

 • 57. 
  Agendapunt:

Beleidsdoorlichting van de artikelen 6.2 en 6.3 van hoofdstuk VII van de rijksbegroting

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2021

Beleidsdoorlichting van de artikelen 6.2 en 6.3 van hoofdstuk VII van de rijksbegroting - 30985-49

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een nog in te plannen commissiedebat Digitalisering.

 • 58. 
  Agendapunt:

Groeien aan de grens

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 april 2021

Groeien aan de grens - 32851-71

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Grensoverschrijdende samenwerking

Volgcommissie(s):

EU

 • 59. 
  Agendapunt:

Uitstel beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-32)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 april 2021

Uitstel beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage Wind in de Zeilen (Kamerstuk 33358-32) - 33358-33

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 60. 
  Agendapunt:

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 april 2021

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) - 26643-751

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur

Volgcommissie(s):

FIN

 • 61. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen - 35517

Besluit:

Noot:

Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wijziging Woningwet dd. 8 maart 2021

Het wetsvoorstel is op 10 maart 2021 door de Kamer aangenomen

Zaak:

 

Zaak:

Besluit:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren - 23 februari 2021

Derde nota van wijziging - 35517-44

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 62. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet in verband met het reguleren van huurprijzen (Wet eerlijke huur)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders (GroenLinks) - 30 maart 2021

Voorstel van wet van het lid Smeulders tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de

Woningwet in verband met het reguleren van huurprijzen (Wet eerlijke huur) -35782

Besluit:

Aanhouden totdat het advies van de Raad van State zal zijn ontvangen en bekend is of en zo ja door wie de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel zal worden overgenomen

Noot:

Het lid Bromet kondigt aan de verdediging van dit wetsvoorstel te zullen overnemen

 • 63. 
  Agendapunt:

Verlenging termijn voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2021

Verlenging termijn voorhang van het ontwerpbesluit tot wijziging van het

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (differentiatie DAEB-toewijzingsgrenzen) - 32847-718

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 64. 
  Agendapunt:

Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Voorhang wijziging van het Besluit omgevingsrecht in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen - 33118-184

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 65. 
  Agendapunt:

Voorhang Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 april 2021

Voorhang Wijziging Bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving in verband met hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie - 32757-179

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 22 april 2021 te 14.00 uur

 • 66. 
  Agendapunt:

Invulling aan de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (Kamerstuk 32847-610)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2021

Invulling aan de gewijzigde motie van het lid Nijboer over wettelijke maatregelen voor gemeenten om braakliggende terreinen te benutten (Kamerstuk 32847-610) - 32847-721

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een commissiedebat Woningbouwopgave

 • 67. 
  Agendapunt:

Voortgang en ontwikkelingen op gebied van taxaties voor woningaankoop

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2021

Voortgang en ontwikkelingen op gebied van taxaties voor woningaankoop -32847-719

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

 • 68. 
  Agendapunt:

Maandrapportage januari 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2021

Maandrapportage januari 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet - 33118-177

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet

 • 69. 
  Agendapunt:

Reactie op het RLI-advies: Stop Bodemdaling in veengebieden - Het Groene Hart als voorbeeld

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Reactie op het RLI-advies: Stop Bodemdaling in veengebieden - Het Groene Hart als voorbeeld - 32813-662

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Volgcommissie(s):

LNV, OCW, I&W

 • 70. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan de gemeente Rotterdam over het besluit van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam inzake de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-22

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.'

 • 71. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 februari 2021

Reactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen.' - 34682-79

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur

Volgcommissie(s):

I&W

 • 72. 
  Agendapunt:

Contouren Volkshuisvestingsfonds

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2021

Contouren Volkshuisvestingsfonds - 32847-720

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

 • 73. 
  Agendapunt:

Onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 februari 2021

Onderzoek naar verplichte stedelijke herverkaveling - 35133-40

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet

 • 74. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over acties lood in drinkwater (Kamerstuk 27625-506)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 februari 2021

Antwoorden op vragen commissie over acties lood in drinkwater - 27625-526

Besluit:

Volgcommissie(s):

Aanmelden als VSO met het lid Nijboer als eerste spreker

I&W, VWS

 • 75. 
  Agendapunt:

Afronding nahangprocedure Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 februari 2021

Afronding nahangprocedure Nationale Omgevingsvisie (NOVI) - 34682-80

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Volgcommissie(s):

I&W, EZK, LNV, VWS, OCW, DEF

 • 76. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake de motie van het lid Beckerman over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen (Kamerstuk 3548813)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 februari 2021

Reactie op verzoek commissie inzake de motie van het lid Beckerman over de huurprijzen in de sociale sector bevriezen - 35488-17

Besluit:

Agenderen voor een commissiedebat Wonen en Corona

 • 77. 
  Agendapunt:

Woonkansen in het middensegment

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 februari 2021

Woonkansen in het middensegment - 32847-724

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 mei 2021 te 14.00 uur

 • 78. 
  Agendapunt:

Resultaten tweede tranche Woningbouwimpuls

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 februari 2021

Resultaten tweede tranche Woningbouwimpuls - 32847-725

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Woningbouwopgave

 • 79. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (Kamerstuk 29 453, nr.

524)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2021

Antwoorden op vragen commissie over de antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald - 29453531

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 80. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake Unie van Waterschappen (UvW) brief over klimaatbestendig bouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2021

Reactie op verzoek commissie inzake Unie van Waterschappen (UvW) brief over klimaatbestendig bouwen - 30196-748

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021

 • 81. 
  Agendapunt:

Uitkomst aanpak goed verhuurderschap

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 februari 2021

Uitkomst aanpak goed verhuurderschap - 27926-337

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt

 • 82. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) m.b.t. ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2021

Reactie op verzoek commissie over de reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) m.b.t. ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen - 32757-178

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Bouwregelgeving

 • 83. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Belangenvereniging Vrij Wonen (BVVW) 'Mensen worden met Kerst hun woning uitgezet'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 februari 2021

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Belangenvereniging Vrij Wonen (BVVW) 'Mensen worden met Kerst hun woning uitgezet' - 32847-726

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 84. 
  Agendapunt:

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de uitwerking roadmap Route2022 (implementatie Omgevingswet)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 februari 2021

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de uitwerking roadmap Route2022 (implementatie Omgevingswet) - 2021Z03931

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet.

 • 85. 
  Agendapunt:

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, moties m.b.t. Nationaal Isolatieprogramma en Warmtefonds

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 maart 2021

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, moties m.b.t. Nationaal Isolatieprogramma en Warmtefonds - 32813-667

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021.

 • 86. 
  Agendapunt:

Nadere informatie over de evaluatie van de proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 maart 2021

Nadere informatie over de evaluatie van de proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer - 2021Z04158

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Bouwregelgeving.

 • 87. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Nijboer c.s. over dekking voor het bevriezen van de huren door het verlagen van de BIK met 200 miljoen (Kamerstuk 35118-180)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 maart 2021

Uitvoering van de motie van het lid Nijboer c.s. over dekking voor het bevriezen van de huren door het verlagen van de BIK met 200 miljoen - 32847-727

Besluit:

Agenderen voor het commissiedebat Wonen en corona.

 • 88. 
  Agendapunt:

Maandoverzicht februari aansluiten Digitaal Stelsel Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 maart 2021

Maandoverzicht februari Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet -33118-182

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet.

 • 89. 
  Agendapunt:

Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 maart 2021

Integraal Financieel Beeld van de stelselherziening Omgevingswet - 33118-183

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet.

 • 90. 
  Agendapunt:

Regeling Volkshuisvestingsfonds en openstelling loket

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 maart 2021

Regeling Volkshuisvestingsfonds en openstelling loket - 32847-728

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt.

 • 91. 
  Agendapunt:

Huurregelgeving ter uitwerking Klimaatakkoord

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Huurregelgeving ter uitwerking Klimaatakkoord - 32813-673

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 92. 
  Agendapunt:

Samenwerkingsafspraken NOVI

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Samenwerkingsafspraken NOVI - 34682-81

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat NOVI.

 • 93. 
  Agendapunt:

Isolatiestandaard en Streefwaardes voor woningen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 maart 2021

Isolatiestandaard en Streefwaardes voor woningen - 30196-749

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 22 april 2021.

 • 94. 
  Agendapunt:

Voorbeeldpakketten opgaven en middelen woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 maart 2021

Voorbeeldpakketten opgaven en middelen woningcorporaties - 29453-532

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Woningcorporaties.

 • 95. 
  Agendapunt:

Uitkomsten Platform Hypotheken 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 maart 2021

Uitkomsten Platform Hypotheken 2020 - 32847-729

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Staat van de volkshuisvesting/Staat van de woningmarkt.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 96. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan het netwerk van de zes provincies en de colleges van burgermeester en wethouders van de krimpgemeenten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 maart 2021

Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan het netwerk van de zes provincies en de colleges van burgermeester en wethouders van de krimpgemeenten - 31757-103

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat NOVI.

 • 97. 
  Agendapunt:

Pilotstudie 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen -buisleidingen en inrichtingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 maart 2021

Pilotstudie 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen - 33118-185

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet/commissiedebat NOVI.

 • 98. 
  Agendapunt:

Kabinetsinzet om huisuitzettingen te voorkomen door gevolgen van de coronacrisis

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 maart 2021

Kabinetsinzet om huisuitzettingen te voorkomen door gevolgen van de coronacrisis - 32847-730

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het commissiedebat Wonen en Corona.

SZW

 • 99. 
  Agendapunt:

Rapport wettelijke evaluatie Kadaster

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 maart 2021

Rapport wettelijke evaluatie Kadaster - 25268-198

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij de begrotingsbehandeling 2022.

 • 100. 
  Agendapunt:

Reactie op de uitvoering van de moties en amendementen i.v.m. toeristische verhuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 april 2021

Reactie op de uitvoering van de moties en amendementen i.v.m. toeristische verhuur van woonruimte - 35353-41

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Aangekondigde nadere informatie afwachten die volgt wanneer er meer zicht is op de verdere ontwikkelingen en in welke mate gemeenten gebruik hebben gemaakt van de Wet toeristische verhuur van woonruimte.

 • 101. 
  Agendapunt:

Voortgang Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 april 2021

Voortgang Omgevingswet - 33118-186

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Omgevingswet.

 • 102. 
  Agendapunt:

Overig

Fiche: Mededeling over Europees burgerinitiatief "Minority SafePack"

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 februari 2021 Fiche: Mededeling over Europees burgerinitiatief "Minority SafePack" - 221123056

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor een te zijner tijd in te plannen commissiedebat Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur

Volgcommissie(s):

EU

 • 103. 
  Agendapunt:

Fiche: Verslag EU-Burgerschapsrapport 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 12 maart 2021 Fiche: Verslag EU-Burgerschapsrapport 2020 - 22112-3059

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor commissiedebat Bestuurlijke organisatie en democratie

EU

 • 104. 
  Agendapunt:

Eindrapport van het parlementaire onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties "Klem tussen balie en beleid"

Zaak:

Parlementair onderzoeksrapport - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 25 februari 2021

Besluit:

Eindrapport van het parlementaire onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties "Klem tussen balie en beleid" - 35387 Kabinetstandpunt vragen

 • 105. 
  Agendapunt:

Brief van het Presidium over de gewijzigde motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35 510, nr. 51) over de opzet en vorm van een parlementaire enquête teneinde de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten

Zaak:

Overig - voorzitter van het Presidium, K. Arib (PvdA) - 3 maart 2021

Brief van het Presidium over de gewijzigde motie Marijnissen c.s. (Kamerstuk

35 510, nr. 51) over de opzet en vorm van een parlementaire enquête teneinde de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten -2021Z04096

Besluit:

De staf van de commissie verzoeken een notitie op te stellen over het proces m.b.t. de instelling van een parlementaire enquête

 • 106. 
  Agendapunt:

Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissie

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M. Tielen (VVD) - 9 februari 2021

Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies - 2021Z02627

Besluit:

De commissie besluit tot het houden van een wetgevingsoverleg over de

Slotwet 2020, het Jaarverslag 2020 en het rapport van de Algemene Rekenkamer. Via een emailprocedure zal belangstelling bij de leden worden gepeild voor de rol van rapporteur. Het lid Boulakjar (D66) is reeds aangemeld.

Besluit:

De inbrengtermijn voor feitelijke vragen t.b.v. het verslag over de Slotwet

2020, het Jaarverslag 2020 en het rapport van de Algemene Rekenkamer is vastgesteld op donderdag 27 mei 2021 te 14.00 uur

Besluit:

De commissie verzoekt om een technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsrapport bij het Jaarverslag 2020

Volgcommissie(s):

BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 107. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 april 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden) - 35801

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag

22 april 2021 te 14.00 uur

 • 108. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

20, 21 en 22 april 2021 (week 16)

-VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)

-Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

-35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

11,    12 en 13 mei 2021 (week 19)

-35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

Te agenderen debatten

 • 1. 
  Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
 • 10. 
  Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
 • 12. 
  Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK) 1. 26. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
 • 39. 
  Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)

(staatssecretaris BZK)

 • 70. 
  Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
 • 73. 
  Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 75. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
 • 83. 
  Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)

Dertigledendebatten

 • 1. 
  Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
 • 2. 
  Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 • 4. 
  Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 • 109. 
  Agendapunt:

Griffier:

Activiteitnummer:

 • 27. 
  Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
 • 41. 
  Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
 • 46. 
  Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 • 55. 
  Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)

Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse

Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 13.00 - 17.00 omgeving

do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding)

Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse

Rondvraag

Geen agendapunten Besloten gedeelte

Geen agendapunten

C.J.M. Roovers 2021A01440

24


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.