28760, nr. 109 - Motie Van Meenen over de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen hernieuwen - Meerjarenplan Alfabetisering

Deze motie werd op 13 april 2021 ingediend door het Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen in overleg met in ieder geval de Vereniging van Leraren in Levende Talen, de Raad voor de Neerlandistiek en het Meesterschapsteam Nederlands te hernieuwen en dit los te behandelen van de curriculum-herziening.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 13 april 2021, motie, nr. 109     KST28760109
Motie Van Meenen over de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen hernieuwen
 

2.

Dossier