Kaag in brief aan informateur Tjeenk Willink: “Inhoud en vernieuwing van de politieke cultuur voorop.”

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op vrijdag 9 april 2021.

Vandaag ging Sigrid Kaag op gesprek bij Herman Tjeenk Willink, die na de mislukte verkenning is aangesteld als informateur. Hij onderzoekt de mogelijkheden tot de vorming van een nieuw kabinet. Voor D66 is zowel inhoudelijke als de politieke vernieuwing nodig voor het herstel van vertrouwen. Hieronder lees je de brief van D66-leider Sigrid Kaag aan de informateur.

09.04.2021

Geachte heer Tjeenk Willink,

De Tweede Kamer heeft u de opdracht gegeven om te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. Hierbij is u gevraagd in het bijzonder te onderzoeken of, en zo ja onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan om een breed gedragen weg uit de ontstane impasse vinden. Namens de fractie van D66 wil ik u informeren over onze positie.

Voorafgaand aan de verkiezingen en in mijn brief van 22 maart jl. aan de toenmalige verkenners heb ik duidelijk gemaakt dat voor D66 inhoudelijke prioriteiten centraal staan. Daarnaast heb ik gewezen op de noodzaak van een andere bestuursstijl, een vernieuwing van de politieke cultuur. Zowel de inhoudelijke als de politieke vernieuwing is nodig voor het herstel van vertrouwen. Nederland heeft behoefte aan een kabinet dat de grote uitdagingen waar we voor staan daadkrachtig en vol overtuiging tegemoet treedt, hoe complex deze vraagstukken ook zijn.