35799 NL - wetsvoorstel
Tweede incidentele suppletoire begroting Financiën 2021 (kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 april 2021 ingediend door de minister van Financiën, Hoekstra i.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van het ministerie van Financiën voor het jaar 2021.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

2.

Documenten

(15 stuks)

2 9 april 2021, voorstel van wet, nr. 1     KST357991
Voorstel van wet
 
2 9 april 2021, memorie van toelichting, nr. 2     KST357992
Memorie van toelichting
 
2 19 mei 2021, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST357993
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.