Sigrid Kaag: “Wat we nu nodig hebben is rust en een zorgvuldig proces.”

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op dinsdag 6 april 2021.

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag en de verkenning op weg naar een nieuw kabinet. D66-leider Sigrid Kaag schreef onderstaande brief aan de leden van D66.

06.04.2021

Nieuwe informateur

Vandaag heeft de Kamer gedebatteerd over de verkiezingsuitslag. We hebben gesproken over de valse start van de verkenning en het vinden van een weg vooruit. Hoe moeilijk dat ook is, dat is wel wat Nederland nu van ons verwacht.

Wat we nu nodig hebben is rust en een zorgvuldig proces. Daarom heb ik het initiatief genomen om Herman Tjeenk Willink aan te stellen als informateur. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft mijn voorstel vandaag gesteund.

Hij krijgt de opdracht bij alle fracties te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. In het bijzonder zal hij onderzoeken of, en zo ja onder welke voorwaarden, er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat - of weer kan ontstaan - om een breed gedragen weg uit de ontstane impasse te vinden. Het verslag van dit onderzoek zal binnen drie weken worden uitgebracht aan de Tweede Kamer.