InvestEU programme adopted by Council

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op woensdag 17 maart 2021.

De Raad i heeft vandaag het nieuwe investeringsprogramma "InvestEU" formeel vastgesteld.

Daarin gaat een aantal bestaande financieringsinstrumenten ter ondersteuning van investeringen op. InvestEU stimuleert publieke en private investeringen in de EU door middel van een EU-begrotingsgarantie van € 26,2 miljard die investeringsprojecten ondersteunt van financiële partners als de Europese Investeringsbank i (EIB), nationale stimulerings­banken en inter­nationale financiële instellingen. Met deze formule bouwt InvestEU voort op het succes van het Europees Fonds voor strategische investeringen.

Dankzij een multiplicator­effect ontstaat de komende 7 jaar naar verwachting meer dan € 370 miljard aan extra investeringen. Zo wordt bijgedragen aan het economisch herstel en de beleidsprioriteiten van de EU op middellange en lange termijn, bijvoorbeeld de groene en de digitale transitie.

Investeringen zijn cruciaal voor economisch herstel en voor het bereiken van onze langetermijn­doelstellingen. InvestEU is daarom van groot belang: het helpt projecten te financieren die bijdragen tot een groenere en digitalere samenleving, en die ondersteuning geven voor innovatie, kleine en middelgrote ondernemingen, en sociale inclusie. Ik hoop dat InvestEU snel wordt geïmplementeerd zodat de eerste projecten zo snel mogelijk van start kunnen gaan.

João Leão, minister van Financiën van Portugal

De EU-begrotingsgarantie wordt over 4 terreinen verdeeld (indicatieve percentages):

  • duurzame infrastructuur (bijv. projecten op het gebied van duurzame energie, digitale connectiviteit, vervoer en circulaire economie): 37,8%
  • onderzoek, innovatie en digitalisering (bijv. het op de markten brengen van onderzoeksresultaten en projecten op het gebied van kunstmatige intelligentie): 25,1%
  • kleine en middelgrote ondernemingen (gemakkelijkere toegang tot financiering): 26,4%
  • sociale investeringen en vaardigheden (bijv. projecten op het gebied van onderwijs en opleiding, sociale huisvesting en gezondheidszorg): 10,6%

Projecten die voor de EU van strategisch belang zijn, kunnen ook financiering ontvangen.

Minstens 30 % van de InvestEU -investeringen moet bijdragen aan de klimaatactie van de EU, ter ondersteuning van de klimaattransitie. InvestEU omvat een algemeen "mechanisme voor een rechtvaardige transitie", dat steun voorziet voor de gebieden die het zwaarst worden getroffen door de klimaattransitie van de EU.

Om in aanmerking te komen voor financiering moeten investeringsprojecten het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" respecteren en ervoor zorgen dat zij de milieudoelstellingen van de EU niet schaden.

Tot slot kan InvestEU kapitaalsteun bieden voor kleine en middelgrote ondernemingen die door de COVID-19-crisis zijn getroffen en die eind 2019 nog niet in moeilijkheden verkeerden in termen van staatssteun.

De lidstaten zullen een beroep kunnen doen op het InvestEU-programma voor het uitvoeren van hun herstelplannen (in het kader van de herstelfaciliteit). Ook zullen ze een deel van hun structuurfondsen naar InvestEU kunnen overhevelen, om extra investeringen aan te trekken.

Volgende stappen

De InvestEU-verordening treedt naar verwachting begin april in werking. De Commissie rondt daarna de nodige procedures met de uitvoerende partners af.

Bedrijven en projectontwikkelaars kunnen in principe vanaf medio 2021 een financieringsaanvraag indienen.