35753 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 8 maart 2021 ingediend door het Tweede Kamerlid Bosman (VVD) i en Van Helvert (CDA) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Van Wijngaarden en Boswijk over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie

2.

Documenten

(7 stuks)

2 8 maart 2021, geleidende brief, nr. 1     KST357531
Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
 
2 8 maart 2021, initiatiefnota, nr. 2     KST357532
Initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
 
2 19 april 2021, brief, nr. 3     KST357533
Brief lid / fractie; Brief van de leden Van Wijngaarden en Boswijk inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - Initiatiefnota van de leden Bosman en Van Helvert over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.