Verkiezingen op Vrijdag: VVD en JA21

vrijdag 5 maart 2021, 10:42

DEN HAAG (PDC i) - PDC licht iedere vrijdag enkele ideeën uit op het gebied van bestuurlijke vernieuwing van twee partijen die aan de verkiezingen deelnemen.

Vandaag: VVD i en JA21 i

VVD

  • modernisering van de Eerste Kamer i, met leden die voortaan zes jaar in plaats van vier jaar zitting nemen en om de drie jaar voor de helft worden gekozen door de Provinciale Staten
  • behandeling van de tweede lezing van een Grondwetswijziging i in de Verenigde Vergadering i van de Staten-Generaal. Hierdoor kan een minderheid van de Eerste Kamer minder snel een wijzigingsvoorstel tegenhouden en is er meer evenwicht tussen beide Kamers
  • afsplitsing van volksvertegenwoordigers die niet met voorkeursstemmen zijn gekozen minder aantrekkelijk maken, door spreektijden en vergoedingen te verminderen
  • tussentijdse raadsverkiezingen als een gemeente-, provincie- of waterschapsbestuur niet meer functioneert

JA21

  • de balans tussen wetgevende en rechterlijke macht moet worden hersteld
  • een inzichtelijker selectieprocedure van rechters en meer balans (qua politieke kleur) in de achtergrond van te benoemen rechters
  • het instellen van een constitutioneel hof, dat wetgeving aan de Grondwet kan toetsen
  • het mogelijk maken van referenda i