Europese Commissie wil transparantie verplichten om loonkloof te dichten

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 4 maart 2021.

De Europese Commissie komt vandaag met een voorstel om de veelbesproken loonkloof tussen mannen en vrouwen te bestrijden. In het voorstel staat dat het verplicht moet worden dat Europese werkgevers hun werknemers inzage geven in de salarisadministratie. Europarlementariër Kim van Sparrentak is blij met het voorstel: “Meer openheid over de salarissen van collega’s zorgt ervoor dat vrouwen makkelijker kunnen bewijzen als ze worden achtergesteld op basis van hun gender.”

Kim van Sparrentak @kimvsparrentak

Europarlementariër

Van Sparrentak: “In de Europese Unie is het principe ‘gelijk loon voor werk van gelijke waarde’ verplicht sinds 1957. Maar ruim 60 jaar later is het verschil in loon tussen mannen en vrouwen nog steeds groot: gemiddeld 14 procent.”

Het voorstel van de Europese Commissie geeft iedereen in loondienst het recht om informatie te eisen over hoe hun salaris zich verhoudt tot het gemiddelde loon van werknemers in vergelijkbare posities binnen de organisatie, waarbij er rekening wordt gehouden met privacy wetgeving. Daarnaast stelt het bedrijven met meer dan 250 werknemers verplicht om informatie over een (eventuele) loonkloof openbaar te maken.

Bovendien verbiedt het voorstel werkgevers om sollicitanten naar hun huidige inkomen te vragen en geeft het werkzoekenden het recht om een salarisindicatie te ontvangen voordat ze op sollicitatiegesprek komen. Hiermee kunnen werknemers beter onderhandelen over hun salaris voordat ze hun contract tekenen. Ook neemt dit voorstel eerdere obstakels weg voor werknemers om een rechtszaak aan te spannen tegen hun werkgever, als blijkt dat ze worden gediscrimineerd. Als er duidelijk sprake is van discriminatie, moeten werknemers met terugwerkende kracht gecompenseerd worden en een schadevergoeding krijgen. Werkgevers die zich niet aan de regels houden, kunnen een boete worden opgelegd.

Van Sparrentak: “Meer transparantie is niet alleen een belangrijke stap om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, maar het huidige taboe rondom het bespreken van salarissen komt vaak de organisatie meer ten goede dan de werknemers.”

Het is nu aan het Europees Parlement en de EU-landen om een standpunt in te nemen over het voorstel van de Commissie, waarna de onderhandelingen erover kunnen starten.