“Europese doelen voor werkgelegenheid en armoedebestrijding binnen handbereik. Maak ze nu bindend.”

Met dank overgenomen van A.M. (Agnes) Jongerius i, gepubliceerd op woensdag 3 maart 2021.

Door Agnes Jongerius op 3 maart 2021 Delen

Donderdag wordt het Sociale Actieplan gepresenteerd door de Europese Commissie. Daarin staan doelen op onder andere werkgelegenheid en armoedebestrijding die in 2030 gehaald moeten zijn in alle Europese lidstaten en voorstellen voor Europese wetgeving. Het rapport van Agnes Jongerius, dat in december door het Europees Parlement werd aangenomen, legde hiervoor de basis.

“Net als bij het tegengaan van klimaatverandering moet je ook doelen durven stellen om Europa socialer te maken. Heel goed dat de Commissie dit nu ook doet op meer werkgelegenheid en armoedebestrijding. Nu moeten deze doelen bindend worden en omgezet worden in wetsvoorstellen voor goed werk en hogere minimumlonen, een eerlijke start voor kinderen, en een veilige werkplek,” zegt PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius.

Veel van de ideeën van Jongerius zijn overgenomen door de Europese Commissie, zoals een overzichtelijk tijdspad tot aan 2030, met duidelijke doelen, een reeks concrete maatregelen en een betere monitoring of de doelen ook gehaald worden. “Wij hebben het initiatief genomen en ik ben blij dat Eurocommissaris Schmit de handschoen heeft opgepakt” zegt Jongerius. Schmit kwam in december hoogstpersoonlijk naar het parlement om Jongerius’ rapport in ontvangst te nemen; iets wat zelden gebeurt.

“In de vorige crisis was het credo om de lonen te verlagen en de verzorgingsstaat te verschralen. Nu zien we gelukkig een trendbreuk in Europa, met het streven om eerlijk uit deze crisis te komen,” zegt Jongerius.

“Het voorstel voor Europese wetgeving om platformwerkers beter te beschermen kan rekenen op mijn absolute steun. Ook het tegengaan van fraude door werkgevers met sociale zekerheidspremies met een Europees verzekeringsnummer en het opschonen van de uitzendsector staan op mijn verlanglijstje,” somt Agnes Jongerius op.

Ruimte voor meer ambitie ziet ze ook: “Van mij mag er nog een flinke schep bovenop. Als het om het doel van werkgelegenheid gaat, mogen we niet tevreden zijn met zomaar iedere nieuwe baan. Het moet om goed werk gaan, met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een verbod op nul-urencontracten. Voor gezond en veilig kunnen werken, is meer urgentie nodig. Dat je je werk tegen 2030 nog altijd met je gezondheid of zelfs je leven moet bekopen, daar kan ik met mijn verstand niet bij.”

In mei aanstaande vindt de Europese Sociale Top plaats in Porto. Dat wordt het moment om tot een conclusie te komen waar ook de lidstaten zich aan committeren. “Nu moeten de regeringsleiders van Europa met de billen bloot. Als we vooruitgang voor iedereen willen garanderen, moeten ook zij hun handtekening onder bindende sociale doelen zetten. Wij hebben de voorzet gegeven en de Europese Commissie legt de bal op maat voor het doel. De regeringsleiders van Europa hebben nu twee keuzes: voorlangs laten gaan, of keihard het net in koppen,” concludeert Agnes Jongerius.