Stemming Bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie
Document­datum 25-02-2021
Publicatie­datum 26-02-2021
Nummer HTK20202021-59-26
Kenmerk 35202
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126)).

(Zie vergadering van 11 februari 2021.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, 50PLUS en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Tweede Kamer

Stemming Bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

25 februari 2021 TK 59

59-26-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.