Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35742 - Initiatiefnota over groen in de stad.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 25-02-2021
Publicatie­datum 25-02-2021
Nummer KST357421
Kenmerk 35742, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 742

Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2021

Hierbij bieden wij u aan de «Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad».

Bromet Von Martels

kst-35742-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 742, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.