Limburgse Stichting Geen Grens wint Prijs van de Europese Burger

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op maandag 15 februari 2021.

Stichting Geen Grens zet zich in voor de inwoners van grensregio’s. Tijdens de coronacrisis kwam de stichting op voor de rechten van grensarbeiders en grensondernemers, bijvoorbeeld toen de nationale grenzen gesloten werden. Geen Grens kreeg en houdt de ontstane problemen op de politieke agenda. De stichting werd door de Limburgse CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers genomineerd voor de Prijs van de Europese Burger. De jury van het Europees Parlement benoemt Stichting Geen Grens tot winnaar.

Stichting Geen Grens is natuurlijk zeer vereerd met de Prijs van de Europese Burger, meldt secretaris Ger Essers. “Geen Grens wordt door de prijs gestimuleerd om nog meer van én om er voor de Europese burger te zijn. Europese burgers worden tijdens de coronacrisis geconfronteerd met plotseling gesloten binnengrenzen. Dit komt in een tijd dat het niet wil lukken om binnengrenzen verder te openen. Er wordt gelukkig op bepaalde terreinen vooruitgang geboekt. De grensinfopunten faciliteren het werken, wonen, ondernemen en studeren over de grens.” Essers stelt dat de Europese burgers in de grensregio’s echter nog steeds dagelijks grensbelemmeringen ervaren. “Stichting Geen Grens wil geen grens tussen Europese burgers!”

De Limburgse Europarlementariër Jeroen Lenaers (CDA) reageert enthousiast op het nieuws: “een zeer terechte winnaar! De stichting levert al jaren fantastisch werk en zeker ook nu tijdens de coronacrisis. Geen Grens is daarin zeer effectief. Zo hebben ze zich met overgave ingezet voor de vele grensarbeiders die met hun sociale zekerheid in de knoei zouden komen als ze fulltime thuis zouden gaan werken. Door snel aan de bel te trekken in zowel Nederland, België als Duitsland is dit probleem opgelost. En het werk van de stichting gaat door: door gebrekkige afstemming tussen de lidstaten bij nationale regelingen voor coronasteun, vallen veel grensondernemers tussen wal en schip. Geen Grens blijft dit probleem hoog op de politieke agenda houden. Het winnen van deze prijs is een steun in de rug en een aanmoediging om te blijven zorgen dat problemen in de grensregio gehoord worden”

De Prijs van de Europese Burger wordt jaarlijks uitgereikt door het Europees Parlement aan projecten en personen die zich verdienstelijk maken voor wederzijds begrip tussen de burgers van de EU. Dit jaar lag er een extra focus op hen zich inzetten voor anderen tijdens de coronapandemie. Vanuit alle Nederlandse inzendingen werden vijf projecten gekozen die doorgingen naar de finale. Uit dit vijftal viel de keuze van de jury in Brussel op Stichting Geen Grens als Nederlandse winnaar. Per lidstaat wordt er één winnaar gekozen, bij hoge uitzondering twee.

Stichting Geen Grens ontvangt de bijbehorende medaille later dit jaar. Wanneer de omstandigheden dit weer toelaten wordt de stichting ook geëerd in het Europees Parlement in Brussel of Straatsburg.