Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de maandrapportage januari 2021 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

vrijdag 12 februari 2021

Bij dossier 33118 - Omgevingsrecht en wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet is een brief ondergebracht.

Bijlagen