WGK012471NL - Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege uitbreiding van de doelgroep van het rijksvaccinatieprogramma, waaronder het opnemen van een vaccinatie tegen een infectie veroorzaakt door SARS-CoV-2
Pre-dossier

 

Met dit besluit wordt het aanbod van vaccinaties van de zijde van de rijksoverheid uitgebreid; daarin is ook een vaccinatieaanbod tegen een infectie veroorzaakt door het coronavirus opgenomen.

Inhoudsopgave

  1. Volledige titel
  2. Disclaimer

1.

Volledige titel

Aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege uitbreiding van de doelgroep van het rijksvaccinatieprogramma, waaronder het opnemen van een vaccinatie tegen een infectie veroorzaakt door SARS-CoV-2

 

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.