Geleidende brief - Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35721 - Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 03-02-2021
Publicatie­datum 03-02-2021
Nummer KST357211
Kenmerk 35721, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 721

Initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 februari 2021

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota van het lid Peters over de formeel steunpersoon in de Jeugdwet.

Peters

kst-35721-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 721, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.