Brief regering; Voortgang opvang in de regio

maandag 25 januari 2021

Bij wetsvoorstel 35570 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021 is een brief ondergebracht.

Commissie: Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)