Bijdrage coronadebat 21 januari

Met dank overgenomen van R.K. (Carla) Dik-Faber i, gepubliceerd op donderdag 21 januari 2021, 13:00.

Er zijn dalende besmettingscijfers, maar we kunnen ons daar zeker niet mee rijk rekenen. Verschillende mutanten van het virus grijpen onvoorspelbaar om zich heen.

Nieuwe maatregelen

Er is al veel gezegd over de avondklok. Een ingrijpende maatregel die voor onze fractie ook grote dilemma’s oproept.

We kregen veel reacties van mensen die het er ook echt moeilijk mee hebben, voor wie dit pijn doet. Bijvoorbeeld van een jonge vrouw die in een depressie is geraakt. Haar enige uitstapje in de week is een hapje eten en een film kijken bij een vriendin. Ik merk dat de eenzaamheid groot is. Ouderen, studenten, alleengaanden, mensen komen steeds meer in isolement en hebben het zwaar.

Aan de andere kant ligt er een advies nu van deskundigen, van het OMT. De R gaat met ongeveer met 10% omlaag, met 8-13% bij het instellen van die avondklok. Kun je dan zeggen: we doen het niet. We schuiven deze maatregel aan de kant, met het risico dat we over een aantal weken hier Britse, Ierse of Portugese toestanden hebben. Met het risico dat scholen en kinderopvang nog langer gesloten moeten blijven. We hebben ook een verantwoordelijkheid voor gezinnen die nu met heel veel kunst- en vliegwerk thuis de boel draaiende houden. En dat is ook een verantwoordelijkheid die bij onze fractie zwaar weegt.

Het beperken van het thuisbezoek in tijd en aantal gasten is een afschuwelijke afweging en mijn fractie heeft dan ook nog een aantal vragen:

  • Het thuisbezoek van 2 naar 1 zal helpen om het aantal contacten te verminderen. Maar moet niet óók de oproep klinken om gewoon zoveel mogelijk thuis te blijven? En is de mogelijkheid van ‘bubbels’, in plaats van elke dag wisselend contact, overwogen?
  • Hoe kunnen we situaties als deze nog draaglijk houden, zeker voor mensen die alleen door het leven gaan? Welke mogelijkheden ziet het kabinet daarvoor?
  • Is ook overwogen om de avondklok op een later tijdstip in te laten gaan?
  • Hoe wordt de handhaving vormgegeven?
  • Mijn fractie wil het belang onderstrepen dat mantelzorgers vrijgesteld worden om voor het verlenen van mantelzorg ’s avonds de deur uit te gaan. Op welke manier kan dit eenvoudig worden uitgevoerd?
  • Is ook rekening gehouden met de dak- en thuislozen?
  • Het is belangrijk dat er nu snel een voorbeeldbrief komt voor werkgevers, zodat mensen in de zorg gewoon hun werk kunnen blijven doen. Hoe gaat het met ZZP-ers en anderen die geen werkgever hebben? Hoe voorkomen we dat mensen allemaal tegelijk vlak voor sluitingstijd boodschappen gaan doen?
  • Ook vragen we aandacht voor de praktijklessen en examens. Het is belangrijk dat deze door kunnen gaan, ook in de avond.

Vliegreizen

De ChristenUnie steunt het vliegverbod uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Latijns-Amerika van harte, totdat een quarantaineplicht juridisch mogelijk is gemaakt. Ook het stringente beleid rondom testen heeft onze steun.

Thuiswerken

We waren eerlijk gezegd wel heel erg teleurgesteld om te lezen dat het coronaverlof niet geregeld kon worden. Dat er geen overeenstemming was tussen werkgevers en werknemers. We zien echt dat ouders in de knel komen en ze hebben er de komende weken echt nog het meeste aan, als kinderen nog niet naar school kunnen. Wat kan het kabinet wél doen op korte termijn om deze ouders te ondersteunen?

Nog teveel mensen gaan naar hun werk. Omdat de baas of de meerderheid van de werknemers thuiswerken maar onzin vindt. Wat gaat het kabinet doen om thuiswerken echt de norm te maken? Strengere controle en handhaving zijn nodig.

Draagvlak en communicatie

Ik zie dat de naleving nog niet op orde is. Eén op de drie mensen met klachten laat zich niet testen. En één op de vier mensen met een positieve testuitslag houdt zich niet aan de quarantaine. Wat gaat het kabinet doen om de naleving te vergroten? Kunnen we mensen daarbij ook gewoon helpen? Het is een oproep die al vaak is gekomen vanuit mijn fractie, vanuit de breedte van de Kamer en volgens mij zijn er ook moties over aangenomen. Hoe kunnen we mensen ondersteunen om die quarantaine ook na te leven?

Begrafenissen

Het aantal gasten bij een begrafenis wordt ingeperkt. Zijn er mogelijkheden om hiervoor in bijzondere situaties een uitzondering te vragen, bijvoorbeeld in grote families? Afscheid nemen kun je maar één keer doen.

Vaccinatiestrategie

Dan kort over de vaccinatiestrategie. Goed dat de huisartsen nu ook eerder worden gevaccineerd. Ik denk dat dat heel belangrijk is, zodat zij hun werk, ook veilig, kunnen doen. We hebben gelezen dat de tweede prik niet na drie maar na zes weken wordt geplaatst, maar ook in combinatie met het halveren van de voorraad. Lopen we hiermee niet een te groot risico, vraag ik aan de minister.

Exitstrategie

Ik sluit af. Mijn fractie gaat ervan uit dat het kabinet deze periode ook gebruikt om een exitstrategie te bedenken. Wanneer er weer wat méér kan: geen avondklok, met meer mensen buiten wandelen. En vooral ook: de scholen open. Iedere week dat scholen eerder open kunnen, helpt om gezinnen te ontlasten en zal schelen in de onderwijsachterstanden en kansenongelijkheid.