35510, nr. 51 - Motie Marijnissen c.s. over voorstellen voor de opzet en vorm van een parlementaire enquête - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Deze motie werd op 19 januari 2021 ingediend door het Tweede Kamerlid Lilian Marijnissen (SP) i en was mede ondertekend door Corrie van Brenk (50PLUS) i, Jesse Klaver (GL) i, Femke Merel van Kooten-Arissen i, Henk Krol i en Esther Ouwehand (PvdD) i. De tekst werd op 10 februari 2021 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt het Presidium, voorstellen te doen over de opzet en vorm van een parlementaire enquête teneinde de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten te onderzoeken, en daarbij de rapporten van de tijdelijke commissie Uitvoeringorganisaties en de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag te betrekken en er naar te streven de openbare verhoren te houden voor de zomer van 2022,

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 10 februari 2021, gewijzigde motie, nr. 51     KST3551051
Gewijzigde motie Marijnissen c.s. over voorstellen voor de opzet en vorm van een parlementaire enquête (ter vervanging van 35510-19)
 

2.

Dossier