Routekaart Mentale Crisis van Lijm de Zorg

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op maandag 18 januari 2021.

Een jaar nadat Charlotte Bouwman actievoerde bij het ministerie van Volksgezondheid (zie foto), Welzijn en Sport, staat ze er weer. Vorig jaar organiseerde Bouwman een fysieke wachtrij om aandacht te vragen aan de ggz en Jeugdzorg. Samen met Lijm de Zorg stelde ze een manifest op tegen de wachtlijsten en marktwerking in de zorg.

Lisa Westerveld @Lisawesterveld

Nummer 10

Wim-Jan Renkema @wimjanrenkema

Tweede Kamerlid

In coronatijd is de situatie voor veel mensen erger geworden. De lockdown heeft voor het psychische welzijn van jongeren en volwassenen heftige gevolgen. Daarom wordt kwam Lijm de Zorg vandaag met de ‘Routekaart Mentale Crisis’, samen met MIND, de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie, FNV, CNV en de Nationale Jeugdraad. Deze voorstellen worden door GroenLinks ondersteund en onderstreept:

 • 1. 
  ERKEN

Plaats een socioloog, psycholoog en psychiater in het OMT. Maak als kabinet psychische gezondheid een vast onderdeel van het coronabeleid. Versterk de onderdelen van de jeugdzorg en GGZ waar de vraag zal toenemen door de gevolgen van de coronacrisis. De psychische zorg staat al onder zware druk zonder deze nieuwe groep.

 • 2. 
  GARANDEER

De Intensive Cares van de geestelijke gezondheidszorg liggen allang vol. Dat geldt ook voor specialistische behandelingen en zelfs de TBS. Het is in het huidige stelsel niet lonend deze zorg aan te bieden. Garandeer te allen tijde deze essentiële jeugdzorg en GGZ. Neem hier als ministerie de regie over, de markt heeft bewezen dit niet te kunnen.

 • 3. 
  HERVORM

Dit is het moment om de geestelijke zorg te hervormen: van genezen naar herstellen. Over de gehele linie wordt die noodzaak gezien. Geef hulpverleners en patiënten vrijheid en vertrouwen terug. Zorg voor één aanspreekpunt per patiënt en doorzettingsmacht voor patiënten die niet (toegang tot) de juiste zorg kunnen vinden. Misbruik de herstelbeweging niet om te bezuinigen op intensieve zorg.

 • 4. 
  VACCINEER

Voor psychische stoornissen bestaat natuurlijk geen vaccin, toch moet de hele samenleving versterkt worden als het gaat om psychische gezondheid. De GGZ focust zich op wie ziek is. Begin met onderwijs op scholen. Laat POH’s en huisartsen pro-actief naar mentale gezondheid vragen. Ondersteun vrijwilligers en het sociaal domein, niet alleen met campagnes maar juist ook financieel: investeren in preventie moet lonen.

Kamerlid Lisa Westerveld: “Het ging al niet goed in de jeugdzorg en GGZ, en de scholensluiting maakt het alleen maar erger. Al is het kabinet demissionair, deze crisis mág niet worden genegeerd. Want dat kan óók levens kosten.”

Wim-Jan Renkema: “Wat er echt moet gebeuren is het investeren in meer crisisplaatsen in de ggz. Er moet nu wat veranderen voor mensen die psychische hulp nodig hebben. Daar blijven we ons voor inzetten.”

Crisis-aanpak nodig voor mensen in psychische nood

Lees ook het opiniestuk dat GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema schreef op Joop.nl: "Er is lang genoeg gepraat tussen zorginstellingen en zorgverzekeraars om tot een oplossing te komen. Het is nu het moment voor het kabinet om in te grijpen. Om op te schalen en de wachtlijsten terug te dringen naar aanvaardbare cijfers."

Lees het artikel