Klaver: sociale meerderheid in Tweede Kamer gaat verzorgingsstaat herstellen

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op zondag 17 januari 2021.

Premier Rutte heeft de essentie van het toeslagenschandaal nog steeds niet begrepen. Dat zei GroenLinks-leider Jesse Klaver in het televisieprogramma Op1, na bestudering van de brief die het kabinet vrijdag stuurde over het toeslagenschandaal.

Jesse Klaver @jesseklaver

Fractievoorzitter

Door het toeslagenschandaal zijn minstens 20.000 gezinnen enorme schulden ingeduwd. Institutioneel racisme speelde hierin een grote rol: ouders met dubbele nationaliteit maakten meer kans om onterecht als fraudeur bestempeld te worden. De gedupeerden moeten zo snel mogelijk gecompenseerd worden.

SOCIALE MEERDERHEID

Ook is het belangrijk dat er een hersteloperatie van de verzorgingsstaat wordt uitgevoerd. Daarom wil Klaver samen met voormalige coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie de komende twee maanden een sociale meerderheid vormen in de Tweede Kamer om een begin te maken met herstel van de verzorgingsstaat. Door de kinderopvangtoeslag te vervangen door gratis kinderopvang en de menselijkheid in de bijstand terug te brengen, kan al de komende twee maanden een eerste stap gezet worden.

Volgens Klaver is iedere euro die wordt uitgegeven aan de verzorgingsstaat in de VVD-ideologie een verspilde euro. Mede door deze ideologie werden mensen die gebruik maakten van de kinderopvangtoeslag lang gezien als profiteurs en potentiële fraudeurs. Ook de Kamer heeft fouten gemaakt door wetgeving aan te nemen die te veel verantwoordelijkheid bij individuen legde, geen hardheidsclausule bevatte en in de uitvoering geen maatwerk toeliet.

Klaver: “Het kabinet is afgetreden, maar de Tweede Kamer is niet demissionair. De Tweede Kamer moet de fouten die zij de afgelopen jaren heeft gemaakt rechtzetten. Zodat er zo snel mogelijk een begin wordt gemaakt met het herstel van de verzorgingsstaat.”

PARTICIPATIEWET AANPASSEN

Daarbij denkt Klaver onder meer aan een besluit over het afschaffen van de kinderopvangtoeslag, door kinderopvang, net als onderwijs, door de overheid te financieren en dus gratis te maken voor ouders.

Daarnaast wil Klaver de participatiewet veranderen. Een herziening van die wet staat gepland om op 8 februari door de Tweede Kamer besproken te worden, en Klaver wil dat moment aangrijpen om de wet zo om te bouwen dat mensen met een bijstandsuitkering voortaan met vertrouwen worden benaderd en niet langer als fraudeurs worden nagejaagd. Een sociale meerderheid kan regelen dat gemeentes niet langer verplicht zijn boetes op te leggen bij vergissingen, dat mensen in de bijstand een klein bedrag mogen krijgen zonder dat dit wordt ingehouden op hun uitkering en dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft.

Klaver: “Jarenlang heeft de VVD een veto uitgesproken op iedere vorm van sociaal beleid. Nu het kabinet is gevallen kunnen ook alle coalitiepartijen hun geweten weer volgen en is er een sociale meerderheid in de Tweede Kamer om de verzorgingsstaat weer op te gaan bouwen.”