Het aftreden van het kabinet - Jesse Klaver

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op vrijdag 15 januari 2021.

Kabinet Rutte-3 is vandaag afgetreden. De overheid bestempelde in het toeslagenschandaal meer dan 20.000 gezinnen onterecht tot fraudeur en hielp ze de schulden in. Aan de basis staat een systeem van wantrouwen en institutioneel racisme.

Voor zulke grove fouten moet politieke verantwoordelijkheid worden genomen. Daarom was dit het enige juiste besluit. Het is een erkenning van het leed dat deze gezinnen is aangedaan. Het failliet van een ideologie die tien jaar lang stap voor stap de verzorgingsstaat heeft afgebroken.

Maar het markeert vooral een nieuw begin. Een keerpunt. Vanaf nu moeten we de verzorgingsstaat weer opbouwen. Vanaf nu moet de overheid haar burgers vanuit vertrouwen benaderen.

Burgers die een beroep doen op steun worden niet langer behandeld als profiteur of potentiële fraudeur. Zij vinden een menselijke overheid tegenover zich. Die een luisterend oor biedt. En die mensen helpt.

Dat is de taak voor de politiek. Dat is waar de verkiezingen mede over gaan. En dat is waarom het nodig is dat GroenLinks voor het eerst toetreedt tot de regering.

Jesse ging vandaag live live op YouTube om je verder bij te praten.

Afspelen

Afspelen op YouTube