Mag je kiezen tussen coronavaccins?

Met dank overgenomen van R.K. (Carla) Dik-Faber i, gepubliceerd op donderdag 14 januari 2021, 17:10.

De vaccinaties tegen corona zijn begonnen en dat is goed nieuws. Persoonlijk ben ik blij dat God aan mensen de kennis heeft gegeven om een vaccin te ontwikkelen om daarmee levens te sparen. Voor de bestrijding van corona is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen worden gevaccineerd. Tegelijkertijd mag er geen sprake zijn van dwang of drang en moet het altijd een vrije keuze zijn. Bij enkele vaccins is een cellijn gebruikt die oorspronkelijk gebaseerd is op foetaal weefsel. Sommige mensen willen zich wel laten vaccineren maar ervaren om deze reden gewetensbezwaren bij een aantal vaccins. Die mensen moeten wat mij betreft de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een ander vaccin.

Samen met Kees van der Staaij (SGP) stel ik daarom schriftelijke vragen aan minister De Jonge over de verschillende vaccins. Bij welke coronavaccins zijn zulke cellijnen gebruikt? Kan de minister aan deze groep gewetensbezwaarden de mogelijkheid bieden om te kiezen voor een ander vaccin? En wil de minister over de totstandkoming van en de mogelijke ethische bezwaren bij de verschillende vaccins duidelijk communiceren? Dat kan de bereidheid om je te laten vaccineren alleen maar laten toenemen. En dat is in het belang van de gehele samenleving.

Schriftelijke vragen van de leden Dik-Faber (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over keuzevrijheid in het vaccin voor een specifieke groep gewetensbezwaarden

[1] Reformatorisch Dagblad, 19 november 2020, ‘Hoe bezwaarlijk is ‘foetusvaccin’?’ https://www.rd.nl/artikel/900343-hoe-bezwaarlijk-is-foetusvaccin

[2] https://schreeuwomleven.nl/nieuws/149/welke-coronavaccins-gebruiken-cellen-van-geaborteerde-kinderen-en-hoe-/