Over deze site

Op de website TKverkiezingen.com, de verkiezingsspecial van Parlement.com i, vindt u onafhankelijke informatie over de komende Tweede Kamerverkiezingen. De website wordt mogelijk gemaakt door PDC, partner van het Montesquieu Instituut. De site is niet verbonden aan en wordt niet gefinancierd door politieke partijen of overheidsinstellingen.

De website TKverkiezingen.com biedt u diverse achtergronden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De website bevat een overzicht van partijen die aan de verkiezingen meedoen. De PDC-redactie heeft de biografische gegevens van de kandidaten die het meest kansrijk zijn in de Tweede Kamer verkozen te worden verzameld. Daarnaast heeft de redactie de verkiezingsprogramma's verzameld en daaruit de standpunten op het gebied waarvan de redactie deskundig is, bestuurlijke vernieuwing en de Europese Unie, uitgelicht. Verwacht dus geen uitgebreide analyses van verkiezingsprogramma's, maar de documenten zijn wel beschikbaar gemaakt.

Gedurende de verkiezingsperiode kunt u ook analyses van de kandidaten verwachten, zoals man/vrouwverhouding, leeftijdopbouw, achtergrond en geografische afkomst. Iedere analyse zal met een nieuwsbericht worden aangekondigd.

Daarnaast vindt u informatie over de stemprocedure, zoals het stemmen bij volmacht en het stemmen in het buitenland. In 'Achtergronden' biedt de redactie achtergrondinformatie over zeer uiteenlopende onderwerpen. In 'Columns en analyses' geven diverse auteurs met enige regelmaat hun visie op bepaalde onderwerpen die betrekking hebben op verkiezingen, kandidaten, verkiezingsgeschiedenis, en politieke partijen.

1.

Voor wie?

Deze website is bedoeld voor iedereen die in de landelijke politiek is geïnteresseerd. Niet alleen journalisten, ambtenaren en politici maar ook burgers en in het bijzonder kiezers.

2.

Real Time Research

Op deze website vindt u ook analyses van bijvoorbeeld de man/vrouwverhouding, de gemiddelde leeftijd of de opleidingsrichtingen van de kandidaten. Deze maakt PDC op basis van ons Real Time Research instrumentarium. Onder deze noemer faciliteert PDC wetenschappelijk onderzoek en journalistieke analyses. Dit doen we door tegen een vergoeding parlementaire data en bijbehorend instrumentarium voor onderzoekers te ontsluiten. Hiermee kunnen onze klanten actuele én historische data snel en eenvoudig analyseren en gemakkelijk de juiste verbanden leggen.

3.

Biografieën uit het biografisch archief

De opgenomen biografieën maken onderdeel uit van het biografisch archief van PDC.

4.

Auteursrecht

Op alle teksten en beeldmateriaal is het auteursrecht van toepassing. Wilt u informatie overnemen, geheel, gedeeltelijk of in bewerkte vorm, voor eigen gebruik, publicatie of onderzoek, neemt u dan contact op met de redactie. Voor veel afbeeldingen geldt dat de rechthebbenden expliciet toestemming hebben gegeven voor publicatie op Parlement.com.

5.

Wie werken aan deze site?

Deze website is een initiatief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut. De redactie van PDC werkt vanuit diverse disciplines (waaronder staatsrecht en parlementaire geschiedenis).

PDC verzorgde het functionele ontwerp, de bouw van de website en de onderliggende databases.

PDC werkt als partner van het Montesquieu Instituut samen met het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut Maastricht.