Digitale transitie vraagt om regels van deze tijd

Met dank overgenomen van E.N.A.J. (Liesje) Schreinemacher i, gepubliceerd op woensdag 16 december 2020.

De VVD verwelkomt het langverwachte pakket dat de Europese Commissie op 15 december presenteerde voor nieuwe regels over ons digitale domein: de Digital Services Act en de Digital Markets Act. Deze wetsvoorstellen zullen huidige verouderde e-commerce regels herzien, digitale platforms reguleren, desinformatie en de marktdominantie van Big Tech aanpakken.

De wereld verandert snel als gevolg van globalisering en technologische vooruitgang. Dat biedt veel kansen voor onze ondernemers, die hun goederen en diensten over de hele wereld kunnen verkopen én voor consumenten die door digitale diensten en zoals platforms steeds makkelijker online kunnen communiceren, winkelen, studeren en werken. Deze ontwikkelingen brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld wanneer Big Tech bedrijven de (digitale) economie dreigen te domineren en misbruik kan maken van die dominante marktpositie. Dit ondermijnt het gelijke speelveld voor ondernemers en de positie van consumenten.

Digitale platforms spelen bovendien een steeds grotere rol in onze publieke sfeer. Waar het politieke debat voorheen vooral in de traditionele media plaatsvond, maken platforms het mogelijk om het publieke debat online te voeren. Dit is een mooie ontwikkeling die kansen biedt in een moderne democratie, maar zorgt ook voor bedreigingen. Platforms maken het op dit moment te makkelijk voor kwaadwillende actoren om desinformatie, het doelbewust verspreiden van onjuiste informatie om maatschappelijke schade aan te richten, in omloop te brengen.

Daarom zijn nieuwe Europese regels nodig. Tegelijkertijd wil de VVD voorkomen dat deze regels toekomstige innovatie belemmeren. De VVD wil daarom een balans zien tussen noodzakelijke, heldere en werkbare regelgeving en het behoud van een vrij en open digitaal domein.

VVD-Europarlementariër en lid van Commissie Interne Market en Consumentenbescherming, Liesje Schreinemacher: “We zitten middenin een digitale transitie die door de ‘anderhalvemetereconomie’ nog een extra zetje heeft gekregen. Online colleges volgen, je kerstinkopen digitaal doen, via Zoom vergaderen, we doen het allemaal online. Tegelijkertijd zijn sommige Europese regels die ons digitale domein reguleren al meer dan 20 jaar oud. In digitale termen komen die regels inmiddels uit het stenen tijdperk. Het is hoog tijd voor relevante regelgeving die de digitale transitie kan helpen vormgeven. Ik ben blij te zien dat de Commissie voorstelt om online marktplaatsen die buiten de EU zijn gevestigd een wettelijk verantwoordelijke binnen de EU te laten aanwijzen, zodat consumenten voor een eventuele klacht of procedure niet langer genoodzaakt zijn om deze in het derde land te starten. Daar heb ik in de afgelopen maanden voor gepleit. Het is positief dat de Commissie dit heeft opgepakt.”

“Mijn focus in deze nieuwe voorstellen, die nu door het Europees Parlement beoordeeld zullen worden is simpel: wat offline niet mag, moet ook online niet kunnen. Wat je koopt, moet veilig zijn. Als je een klacht hebt, moet je makkelijk ergens terecht kunnen. Digitale diensten moeten transparant zijn voor gebruikers. Wat is een advertentie? Wanneer krijgen gebruikers berichten wel of niet te zien? Daar moeten consumenten meer inzicht en keuzevrijheid in krijgen. Tegelijkertijd wil ik dat deze regels weer een tijd meekunnen, proportioneel zijn en duidelijkheid scheppen voor bedrijven. Marktreuzen mogen het MKB niet uit de markt drukken, door bijvoorbeeld een monopolie op data. Met die balans tussen consumentenbescherming, het behoud van een gelijk speelveld voor onze bedrijven en de deur openhouden voor toekomstige innovatie, ga ik kritisch met deze voorstellen aan de slag.”