Besluitenlijst procedurevergadering maandag 14 december 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering maandag 14 december 2020
Document­datum 14-12-2020
Publicatie­datum 16-12-2020
Kenmerk C.J.M. Roovers 2020A03391 22
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 16 december 2020

Noot:

Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Volgcommissie(s):

 

BiZa

i.v.m. agendapunt

36,

62

     

BuZa

i.v.m. agendapunt

34

       

EU

i.v.m. agendapunt

16

       

EZK

i.v.m. agendapunt

17,

62

     

FIN

i.v.m. agendapunt

10,

11,

21,

25,

30, 50

I&W

i.v.m. agendapunt

17,

30,

35,

64,

74

J&V

i.v.m. agendapunt

34,

46,

79

   

OCW

i.v.m. agendapunt

20

       

SZW

i.v.m. agendapunt

20,

29

     

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 17 december 2020 15.00 - 16.00 uur openbaar

Onderwerp:    Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

(videoverbinding)

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)
 • 2. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Algemene Zaken

Inzicht in de besluitvorming rond de opzet van de Nationale Herdenking op 4 mei 2020 op de Dam in Amsterdam

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 27 november 2020 Inzicht in de besluitvorming rond de opzet van de Nationale Herdenking op 4 mei 2020 op de Dam in Amsterdam - 35570-I-10 Voor kennisgeving aannemen.

 • 3. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 november 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) -35650-III

Het blanco verslag is reeds vastgesteld op vrijdag 4 december 2020; het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

 
 • 4. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 30 november 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35650-I

Voorstel:

Het blanco verslag is reeds vastgesteld op vrijdag 4 december 2020; het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

 • 5. 
  Agendapunt:

Stand van zaken uitvoering motie van de leden Sneller en Kuiken over een periodieke toetsing van de B-component (Kamerstuk 35470-I-8)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 10 december 2020

Stand van zaken uitvoering motie van de leden Sneller en Kuiken over een periodieke toetsing van de B-component (Kamerstuk 35470-I-8) - 35570-I-11

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 6. 
  Agendapunt:

Binnenlandse Zaken

Kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad ’Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging’

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 november 2020

Kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad ’Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging’ - 30696-51

Voorstel:

Aanhouden; t.z.t. betrekken bij het wetsvoorstel tot Wijziging (i.v.m. modernisering) van de Wet op de lijkbezorging

 • 7. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in verband met covid-19 (Kamerstuk 35590-22)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Antwoorden op vragen commissie over aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in verband met covid-19 - 35590-24

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 dd. 16 december 2020

 • 8. 
  Agendapunt:

Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2019 - 35570-B-11

Voorstel:

(Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de Najaarsnota

 • 9. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35650-VII

Voorstel:

Het verslag over het begrotingswetsvoorstel houdende een lijst van vragen is vastgesteld op 4 december j.l.; het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling

 • 10. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35650-B

Voorstel:

Het blanco verslag is reeds vastgesteld op vrijdag 4 december 2020; het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 11. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35650-C

Voorstel:

Het blanco verslag is reeds vastgesteld op vrijdag 4 december 2020; het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 12. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35650-IIB

Voorstel:

Het blanco verslag is reeds vastgesteld op vrijdag 4 december 2020; het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

 • 13. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 35650-IIA

Voorstel:

Het blanco verslag is reeds vastgesteld op vrijdag 4 december 2020; het wetsvoorstel is aangemeld voor plenaire behandeling.

 • 14. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19) - 35654

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing Covid-19 (35654)

 • 15. 
  Agendapunt:

Onderzoek beloningsverschillen mannen en vrouwen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 1 december 2020

Onderzoek beloningsverschillen mannen en vrouwen bij de Rijksdienst -31490-288

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg Functioneren Rijksdienst

 • 16. 
  Agendapunt:

Uitwisselen toegang vingerafdrukken met Finland

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 1 december 2020

Uitwisselen toegang vingerafdrukken met Finland - 25764-131

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (35552)

Volgcommissie(s):

EU

 • 17. 
  Agendapunt:

Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 1 december 2020

Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen - 33358-32

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 14 januari 2021

Volgcommissie(s):

EZK, I&W

 • 18. 
  Agendapunt:

Verzoek tot deelname aan een gebruikersonderzoek t.b.v. Doorontwikkeling Rijks ICT-Dashboard

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 1 december 2020

Verzoek tot deelname aan een gebruikersonderzoek t.b.v. Doorontwikkeling Rijks ICT-Dashboard - 2020Z24189

Voorstel:

Overlaten aan individuele leden / fracties.

 • 19. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 december 2020

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) - 35657

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 14 januari 2021 te 14.00 uur

 • 20. 
  Agendapunt:

Uitvoering Werkagenda's Banenafspraak Overheid 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 december 2020

Uitvoering Werkagenda's Banenafspraak Overheid 2019 - 34352-202

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

OCW, SZW

 • 21. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2020

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 - 35570-B

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Wetsvoorstel is reeds behandeld en in stemming gebracht

FIN

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 december 2020

Nota van wijziging - 35570-B-12

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

FIN

 • 22. 
  Agendapunt:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 september 2020

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 - 35570-VII

Voorstel:

Wetsvoorstel is reeds behandeld en in stemming gebracht

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 december 2020

Nota van wijziging - 35570-VII-73

Voorstel:

Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

 • 23. 
  Agendapunt:

Organisatie van het werk bij de Rijksoverheid in de toekomst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 december 2020

Organisatie van het werk bij de Rijksoverheid in de toekomst - 31490-289

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg Functioneren Rijksdienst

 • 24. 
  Agendapunt:

Toestemming voor technische briefing Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Kamerstuk 35654)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 december 2020

Toestemming voor technische briefing Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 (Kamerstuk 35654) - 2020Z24046

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 25. 
  Agendapunt:

Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 7 december 2020

Stand van zaken en vervolg herijking gemeentefonds en financiële verhoudingen met provincies - 35570-B-13

Voorstel:

Aanhouden tot na het aantreden van een nieuw kabinet cf de besluitvorming over TK 35570 B nr. 10.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 26. 
  Agendapunt:

Voortgang Digitale Inclusie 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 december 2020

Voortgang Digitale Inclusie 2020 - 26643-721

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Digitalisering d.d. 10 december 2020.

 • 27. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 augustus 2020

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) - 35552-(R2148)

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 december 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35552-(R2148)-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 28. 
  Agendapunt:

Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over zekerstellen dat aanpassing van de Kieswet niet leidt tot verslechtering van de representatie van kleine(re) partijen in de

Eerste Kamer (t.v.v. Kamerstuk 35532-8)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2020

Appreciatie van de gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over zekerstellen dat aanpassing van de Kieswet niet leidt tot verslechtering van de representatie van kleine(re) partijen in de Eerste Kamer (Kamerstuk 35532-9) - 35532-10

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de stemming over VvW TK 35532.

 • 29. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Kuzu c.s. over het realiseren van 10.000 extra stageplaatsen binnen de rijksoverheid (Kamerstuk 35570-XV-73)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 8 december 2020

Uitvoering van de motie van het lid Kuzu c.s. over het realiseren van 10.000 extra stageplaatsen binnen de rijksoverheid (Kamerstuk 35570-XV-73) -31490-291

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

SZW

 • 30. 
  Agendapunt:

Stand van zaken wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2020

Stand van zaken wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers - 35298-12

Voorstel:

Conform het verzoek van de minister de plenaire behandeling van het wetsvoorstel aanhouden totdat de toegezegde NvW zal zijn ontvangen.

Volgcommissie(s):

I&W, FIN

 • 31. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de moties Nationaal coördinator- en Staatscommissie discriminatie en racisme (Kamerstuk 30950, nrs. 203, 211 en 186)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 december 2020

Uitvoering van de moties Nationaal coördinator- en Staatscommissie discriminatie en racisme (Kamerstuk 30950, nrs. 203, 211 en 186) -2020Z24313

Voorstel:

Aanhouden totdat de resultaten van de aangekondigde verkenning voorjaar 2021 door de Kamer zullen zijn ontvangen.

 • 32. 
  Agendapunt:

Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst?

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 december 2020

Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? -24170-240

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 21 januari 2021 te 14:00 uur.

 • 33. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 december 2020

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland - 35670

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 januari 2021 te 14.00 uur

 • 34. 
  Agendapunt:

Verstoring Russische economische spionageactiviteiten door AIVD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 december 2020

Verstoring Russische economische spionageactiviteiten door AIVD - 30977157

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg IVD d.d. 20 januari 2021

BuZa,J&V

 • 35. 
  Agendapunt:

Oprichting kenniscentrum conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 december 2020

Oprichting kenniscentrum conventionele explosieven Tweede Wereldoorlog -32156-107

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

I&W

 • 36. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting over de procedure tot het openbaar maken van notulen van ministeriële commissies

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 december 2020

Reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting over de procedure tot het openbaar maken van notulen van ministeriële commissies - 28362-34

Voorstel:

Betrokken bij het notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid d.d. 17 december 2020

Noot:

Volgcommissie(s):

Overgedragen door commissie Financiën

BiZa

 • 37. 
  Agendapunt:

Evaluatierapport Aanwijzingen inzake de Rijksinspecties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 december 2020

Evaluatierapport Aanwijzingen inzake de Rijksinspecties - 31490-292

Voorstel:

Aanhouden tot na het aantreden van een nieuw kabinet en de resultaten van de lopende brede evaluatie eind 2021 zullen zijn ontvangen.

 • 38. 
  Agendapunt:

Jaarplanbrief AIVD 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Jaarplanbrief AIVD 2021 - 2020Z24967

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg IVD op 20 januari 2021.

 • 39. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Vijfde rapportage Renovatie Binnenhof

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 december 2020

Vijfde rapportage Renovatie Binnenhof - 34293-103

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof d.d. 14 januari 2021

 • 40. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over een grotere kans voor publieke en collectieve lokale initiatieven (34682-60)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over een grotere kans voor publieke en collectieve lokale initiatieven - 34682-76

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 41. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstuk 32757-170)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 november 2020

Antwoorden op vragen commissie inzake voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstuk 32757-170) - 32757-174

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 42. 
  Agendapunt:

Toepassing woningtarief ozb sportverenigingen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Toepassing woningtarief ozb sportverenigingen - 32140-79

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 43. 
  Agendapunt:

Volkshuisvestelijke prioriteiten

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Volkshuisvestelijke prioriteiten - 32847-698

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie herziene Woningwet (35517) d.d. 14 januari 2021

 • 44. 
  Agendapunt:

Waardering nader gewijzigde motie van het lid Terpstra over de huidige cumulatieregels voor luchtvaartgeluid beleidsneutraal overnemen in de Omgevingswet (Kamerstuk 33118-159)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 december 2020

Waardering nader gewijzigde motie van het lid Terpstra over de huidige cumulatieregels voor luchtvaartgeluid beleidsneutraal overnemen in de Omgevingswet - 33118-168

Voorstel:

Betrokken bij stemming over de nader gewijzigde motie (Kamerstuk 33 118, nr. 167) van het lid Terpstra over de mogelijke consequenties van de gewijzigde cumulatieregels voor geluid voor de woningbouw in de Randstad.

 • 45. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald (Kamerstuk 29453-521)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 december 2020

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald - 29453-524

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 46. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting) - 35516

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Wetsvoorstel is reeds behandeld en in stemming gebracht

J&V

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 december 2020

Tweede nota van wijziging - 35516-14

Voorstel:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 47. 
  Agendapunt:

Melding corrosie rookgasafvoerkanalen bij pelletkachels

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 december 2020

Melding corrosie rookgasafvoerkanalen bij pelletkachels - 32757-175

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

De minister van BZK zal de Tweede Kamer in het tweede kwartaal van 2021 over de uitkomsten van het onderzoek naar corrosie van rookgasafvoerkanalen bij pelletkachtels en haar beleidsreactie informeren.

 • 48. 
  Agendapunt:

Rapport overdrachtsbelasting en nieuwbouw

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 december 2020

Rapport overdrachtsbelasting en nieuwbouw - 32847-699

Voorstel:

Betrokken bij het algemeen overleg Bouwen d.d. 9 december 2020

 • 49. 
  Agendapunt:

Tijdelijke opschorting van de markttoets

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 december 2020

Tijdelijke opschorting van de markttoets - 32847-700

Voorstel:

Agenderen voor het wetgevingsoverleg over het voorstel van wet tot wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie herziene Woningwet (35517) d.d. 14 januari 2021

 • 50. 
  Agendapunt:

Belastingplan 2021 rondom woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 december 2020

Belastingplan 2021 rondom woningcorporaties - 29453-525

Voorstel:

Volgcommissie(s):

De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

FIN

 • 51. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek tot informeren van de Kamer over de Nederlandse invulling van de Smart Readiness Indicator (SRI) na implementatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 december 2020

Reactie op verzoek tot informeren van de Kamer over de Nederlandse invulling van de Smart Readiness Indicator (SRI) na implementatie - 30196-737

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 52. 
  Agendapunt:

Vervolg versnelling aanpak woningtekort

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2020

Vervolg versnelling aanpak woningtekort - 32847-701

Voorstel:

Betrokken bij het algemeen overleg Bouwen d.d. 9 december 2020

 • 53. 
  Agendapunt:

Advies van de Gezondheidsraad inzake de invloed van gespoten PUR-schuim op bewoners

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2020

Advies van de Gezondheidsraad inzake de invloed van gespoten PUR-schuim op bewoners - 32757-176

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Het kabinet zal binnen drie maanden een reactie geven op het advies.

 • 54. 
  Agendapunt:

Verzoek technische briefing voorafgaand aan AO Bouwen op 9 december 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2020

Verzoek technische briefing voorafgaand aan AO Bouwen op 9 december 2020 - 2020Z24196

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 55. 
  Agendapunt:

Appreciatie van de gewijzigde amendement van de leden Koerhuis en Terpstra (Kamerstuk 35570-VII-74)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 december 2020

Appreciatie van de gewijzigde amendement van de leden Koerhuis en Terpstra over digitaal aanvragen van het nieuwe energielabel - 35570-VII-80

Voorstel:

Betrokken bij de stemming over het nader gewijzigd amendement Koerhuis/Terpstra over digitaal aanvragen van het nieuwe energielabel (35570-VII-74)

 • 56. 
  Agendapunt:

Evaluatie van het aanvraag- en selectieproces van de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 december 2020

Evaluatie van het aanvraag- en selectieproces van de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken - 32847-702

Voorstel:

Agenderen voor een na het Kerstreces in te plannen algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

 • 57. 
  Agendapunt:

Warmtefonds, Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 december 2020

Warmtefonds, Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) - 32847-703

Voorstel:

Agenderen voor een na het Kerstreces in te plannen algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

 • 58. 
  Agendapunt:

Voortgang Strategische Verkenning "Ruimte voor biobased bouwen"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 december 2020

Voortgang Strategische Verkenning "Ruimte voor biobased bouwen" - 32852136

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 59. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending van de Monitor Ouderenhuisvesting

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 december 2020

Uitstel toezending van de Monitor Ouderenhuisvesting - 32847-704

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 60. 
  Agendapunt:

Afschrift brief aan Vereniging Eigen Huis over ontzorging van huiseigenaren bij de uitvoering van de verplichting tot waterzijdig inregelen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 december 2020

Afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Eigen Huis over ontzorging van huiseigenaren bij de uitvoering van de verplichting tot waterzijdig inregelen - 30196-739

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 61. 
  Agendapunt:

Afschrift van het antwoord op de brief van de Huurcommissie.info over het functioneren van de Huurcommissie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 december 2020

Afschrift van het antwoord op de brief van de Huurcommissie.info over het functioneren van de Huurcommissie - 27926-332

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 62. 
  Agendapunt:

Overig

Samenhang kabinetsinzet digitalisering en digitale veiligheid

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 november 2020

Samenhang kabinetsinzet digitalisering en digitale veiligheid - 26643-718

Voorstel:

Reeds betrokken bij het algemeen overleg Digitalisering d.d. 10 december

2020

Volgcommissie(s):

EZK, BiZa

 • 63. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie rapport VN Speciaal Rapporteur Racisme 2019-2020

Zaak:

Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 november 2020

Kabinetsreactie rapport VN Speciaal Rapporteur Racisme 2019-2020 - 30950215

Voorstel:

Betrokken bij het algemeen overleg Discriminatie en racisme d.d. 10 december 2020

 • 64. 
  Agendapunt:

PBL-notitie Waardering van de buitenruimte. Een analyse naar aanleiding van de motie Koerhuis-Van Eijs (35300 VII, nr. 55)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 november 2020

PBL-notitie Waardering van de buitenruimte. Een analyse naar aanleiding van de motie Koerhuis-Van Eijs - 35570-VII-71

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

I&W

 • 65. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 11 juni 2020 Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het

Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) -35488

Voorstel:

Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 4 december 2020

35488 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) - 35488-8

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 66. 
  Agendapunt:

Appreciatie motie Van Gerven over een ladder voor SDE-subsidie (Kamerstuk 33118-163)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 1 december 2020

Appreciatie motie Van Gerven over een ladder voor SDE-subsidie (Kamerstuk 33118-163) - 33118-169

Voorstel:

Desgewenst betrokken bij de stemming over de motie Van Gerven over een ladder voor SDE-subsidie

 • 67. 
  Agendapunt:

Eindrapport Ontwikkeling van Nederland op het gebied van eOverheid

Zaak:

Brief commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 4 december 2020

Eindrapport Ontwikkeling van Nederland op het gebied van eOverheid -2020Z23929

Voorstel:

Voorstel:

Betrokken bij het algemeen overleg Digitalisering d.d. 10 december 2020

Ter bespreking.

 • 68. 
  Agendapunt:

Brief inzake toetsingskader risicoregelingen en toepassing artikel 2.27 Comptabiliteitswet

Zaak:

Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, J.Z.C.M. Tielen (VVD) - 9 december 2020

Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief inzake toetsingskader risicoregelingen en toepassing artikel 2.27 Comptabiliteitswet - 2020Z24448

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van eventuele nieuwe incidentele suppletoire begrotingswetsvoorstellen

Noot:

 • • 
  De minister van Financiën dringt er bij collegaministers op aan een eventueel beroep op artikel 2.27 CW (uitgaven starten voorafgaand aan goedkeuring door het parlement met een beroep op het belang van het Rijk) goed te onderbouwen.
 • • 
  De Algemene Rekenkamer constateerde recent dat de Kamer bij voorstellen voor risicoregelingen niet altijd (tijdig) de benodigde informatie van de regering ontvangt.
 • • 
  De commissie Financiën vraagt uw aandacht voor bovenstaande punten bij de behandeling van eventuele nieuwe incidentele (crisis)uitgaven.
 • 69. 
  Agendapunt:

Nieuw voorstel rondetafelgesprek Veiligheid Stadions

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 14 december 2020

Deelnemerslijst rondetafelgesprek veiligheid stadions - 2020Z24776

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 70. 
  Agendapunt:

Lijst EU-voorstellen commissie BiZa december 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, C.J.M. Roovers - 11 december 2020

Lijst EU-voorstellen commissie BiZa december 2020 - 2020Z24699

Voorstel:

Appreciatie van het kabinet afwachten

 • 71. 
  Agendapunt*):

Toegevoegde agendapunten

Derde en laatste rapport Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Derde en laatste rapport Evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming - 35424-11

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen. Nadere informatie, die voor maart 2021 wordt toegezegd, afwachten.

 • 72. 
  Agendapunt*):

Financiële positie Vestia en de duurzame oplossingsrichting

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Financiële positie Vestia en de duurzame oplossingsrichting - 29453-526

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 12 januari 2021 te 14.00 uur

 • 73. 
  Agendapunt*):

Aanbieding rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans

Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers

Zaak:

Brief derden - Avans Hogeschool te Breda - 10 december 2020

Aanbieding rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers - 2020Z24800

Voorstel:

Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

 • 74. 
  Agendapunt*):

Uitstel toezending kabinetsreactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Uitstel toezending kabinetsreactie op het RLi advies 'Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen' -33411-13

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aannemen.

I&W

 • 75. 
  Agendapunt*):

Reactie op NRC artikel 'Natuurvoorzieningen horen standaard in bouwbesluiten' d.d. 27 oktober 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Reactie op NRC artikel 'Natuurvoorzieningen horen standaard in bouwbesluiten' d.d. 27 oktober 2020 - 32757-177

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 76. 
  Agendapunt*):

Uitvoering begrotingen 2020 BZK, Staten-Generaal en Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Uitvoering begrotingen 2020 BZK, Staten-Generaal en Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad - 2020Z24845

Voorstel:

Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Slotwetten 2020.

 • 77. 
  Agendapunt*):

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19) - 35654

Voorstel:

Aangemeld voor plenaire behandeling op donderdag 17 december 2020.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35654-6

Voorstel:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Nota van wijziging - 35654-7

Voorstel:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 78. 
  Agendapunt*):

Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2019 - 30111-124

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Normering topinkomens.

 • 79. 
  Agendapunt*):

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op drietal onderzoeken naar algoritmen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 14 december 2020

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op drietal onderzoeken naar algoritmen - 2020Z24901

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Desgewenst betrokken bij het AO Digitalisering op 10 december jl.

J&V

 • 80. 
  Agendapunt*):

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 juli 2020

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) - 35530

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

35530 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers - 2020Z24900

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 81. 
  Agendapunt*):

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 december 2020

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking - 32851-70

Voorstel:

Noot:

Agenderen voor een algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking Begin volgend jaar ontvangt de Kamer een brief waarin de staatssecretaris van BZK zal terugblikken op de inzet in deze kabinetsperiode.

 • 82. 
  Agendapunt*):

Reactie ATR-advies implementatie EPBD en amendement energielabel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Reactie ATR-advies implementatie EPBD en amendement energielabel -2020Z24907

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 83. 
  Agendapunt*):

Appreciatie moties ingediend bij het VSO Bestuursovereenkomst

Friese taal en cultuur

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Appreciatie moties ingediend bij het VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur - 2020Z24924

Voorstel:

Betrokken bij de stemmingen over de moties ingediend bij het VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur

 • 84. 
  Agendapunt*):

Ondersteuningsverklaringen t.b.v. Tweede Kamerverkiezing 17 maart a.s.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Ondersteuningsverklaringen t.b.v. Tweede Kamerverkiezing 17 maart a.s. -2020Z24934

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 85. 
  Agendapunt*):

Evaluatie Wet normering topinkomens 2016-2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Evaluatie Wet normering topinkomens 2016-2020 - 30111-125

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Normering topinkomens.

 • 86. 
  Agendapunt*):

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35650-VII)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35650-VII-3

Voorstel:

(Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over de Najaarsnota.

 • 87. 
  Agendapunt*):

Reactie op advies Commissie van toezicht financiën politieke partijen over 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Reactie op advies Commissie van toezicht financiën politieke partijen over

2019 - 2020Z24956

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de Evaluatiewet Wfpp TK 35657

 • 88. 
  Agendapunt*):

Evaluatie herindelingsverkiezingen 18 november 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Evaluatie herindelingsverkiezingen 18 november 2020 - 28750-79

Voorstel:

(Desgewenst) betrokken bij het plenair debat i.z. VvW TK 35654 TK-verkiezingen en Covid-19.

 • 89. 
  Agendapunt*):

Reactie inzake NEPROM aan Provinciale Staten Noord-Holland m.b.t. politieke behandeling van de Omgevingsverordening NH 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Reactie inzake NEPROM aan Provinciale Staten Noord-Holland m.b.t. politieke behandeling van de Omgevingsverordening NH 2020 - 2020Z24982

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 90. 
  Agendapunt*):

Afwegingskader ICT opdrachten en goede voorbeelden softwareontwikkeling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 december 2020

Afwegingskader ICT opdrachten en goede voorbeelden softwareontwikkeling -2020Z25005

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 91. 
  Agendapunt*):

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 3e kwartaal 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 3e kwartaal 2020 - 2020Z25012

Voorstel:

Aanhouden tot de volgende procedurevergadering als een notitie van de EU-staf ter beschikking zal zijn.

 • 92. 
  Agendapunt*):

Start consultatie conceptwetsvoorstel Burgerforum kiesstelsel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Start consultatie conceptwetsvoorstel Burgerforum kiesstelsel - 2020Z25016

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 93. 
  Agendapunt*):

Uitvoering van de motie van de leden Koerhuis en Van Eijs over gemeenten de mogelijkheid geven om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan (Kamerstuk 32847-622)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Uitvoering van de motie van de leden Koerhuis en Van Eijs over gemeenten de mogelijkheid geven om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan (Kamerstuk 32847-622) - 2020Z25020

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de stemming over de aangehouden motie Koerhuis/Van Eijs over permanente bewoning van recreatiewoningen (32847622)

 • 94. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

15, 16 en 17 december (week 51)

 • VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (28 325, nr. 215)
 • 35 521 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen)

12,    13 en 14 januari (week 2)

 • Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)
 • 35 112 (Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) (voortzetting)
 • 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)
 • 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten

 • I. 
  Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)

II.    Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)

 • 13. 
  Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
 • 28. 
  Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
 • 43. 
  Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)

(staatssecretaris BZK)

 • 75. 
  Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
 • 78. 
  Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 80. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
 • 88. 
  Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
 • 91. 
  Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

Dertigledendebatten

 • 2. 
  Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK) 4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 • 27. 
  Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
 • 41. 
  Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
 • 46. 
  Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 • 55. 
  Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 • 95. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden (TK 35619)

di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (TK 35622)

di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (TK 35623)

di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (TK 35620)

di 22-12-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (TK 35621) wo 13-01-2021 10.00 - 11.00 Technische briefing Technische briefing door CTIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)

wo 13-01-2021 11.30 - 12.30 Technische briefing Technische briefing door AIVD en MIVD inzake tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 (29924-204)

do 14-01-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering

commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 14-01-2021 14.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Woningwet

do 14-01-2021 19.00 - 23.00 Algemeen overleg Renovatie Binnenhof/tijdelijke

huisvesting Tweede Kamer (B67)

wo 20-01-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg IVD

do 28-01-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering

commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 11-02-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering

commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 96. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester Werkbezoek AIVD (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding

Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order

uitgesteld)

Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) (Tevens zullen de antwoorden van een eerder schriftelijk overleg hierbij worden betrokken)

Algemeen overleg Bouwregelgeving Algemeen overleg BRP Algemeen overleg E-id

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot het najaar uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal

Ontwikkelprogramma (ROP)?)

Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepenO

Algemeen overleg Rijksvastgoed

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Algemeen overleg Sociaal Domein

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

 • 97. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (tot nader order uitgesteld) Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Algemeen overleg Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Algemeen overleg Woningcorporaties Algemeen overleg Woonoverlast

Rondvraag

 • 98. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Reactie minister inzake brandveiligheid gevelplaten

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 14 december 2020

Reactie minister inzake brandveiligheid gevelplaten - 2020Z24795 Ter bespreking.

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2020A03391

22


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.