Motie Van Haga/Baudet over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet - Infectieziektenbestrijding

Deze motie i is onder nr. 824 toegevoegd aan dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van de leden Van Haga en Baudet over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet
Document­datum 15-12-2020
Publicatie­datum 16-12-2020
Nummer KST25295824
Kenmerk 25295, nr. 824
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

25 295

Infectieziektenbestrijding

Nr. 824

MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld 15 december 2020 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet tot en met 19 januari 2021 een harde lockdown heeft afgekondigd;

overwegende dat deze lockdown disproportioneel is en dat de sociale, culturele, medische en economische nevenschade niet opweegt tegen de eventuele positieve effecten van een harde lockdown;

overwegende dat vanwege deze lockdown grote groepen in de samenleving een onevenredig hoge prijs zullen moeten betalen en dat dit niet de eerste keer is dat deze groepen getroffen worden door de maatregelen van dit kabinet;

zegt het vertrouwen in het kabinet op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga Baudet

kst-25295-824 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021,25 295, nr. 824


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.