Stemming Invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet
Document­datum 08-12-2020
Publicatie­datum 08-12-2020
Nummer HTK20202021-34-24
Kenmerk 35533
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (35533).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 december 2020.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

34-24-1

Stemming Invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede 8 december 2020 Tweede Kamer    lezing van veranderingen in de Grondwet TK 34


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.