Meer huisartsen in de regio - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 januari 2021
kalender

Meer huisartsen in de regio

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op woensdag 2 december 2020.

D66 wil dat er meer plekken voor huisartsen komen in krimpregio’s. D66-Kamerlid Vera Bergkamp: ‘Goede basiszorg dichtbij is essentieel. Huisartsen hebben daarin een belangrijke rol. Ze zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen door vroeg te signaleren vaak erger voorkomen. Er is geen arts toegankelijker dan de huisarts. We zien in krimpregio’s dat het aantal huisartsen afneemt, en dat moeten we tegengaan. Daarom investeren we in extra opleidingen voor huisartsen in deze gebieden.‘ D66 wil in een nieuwe regeerperiode hoe dan ook meer huisartsen. Zo is er meer tijd voor de patiënt en kan goede zorg dichtbij geleverd worden.

6 miljoen euro

Met een bedrag van twee miljoen euro per jaar gedurende drie jaar kunnen twintig extra huisartsen in de regio worden opgeleid. De provincie Zeeland heeft nu bijvoorbeeld 170 huisartsen, van wie er een flink aantal met pensioen zal gaan de komende jaren. Bergkamp: ‘We zien dat geneeskundestudenten nu vaak in de grote steden hun opleiding voltooien en daar ook blijven. Velen willen wel in de regio aan de slag, maar daar zijn simpelweg te weinig opleidingsplekken. Door gericht te investeren in huisartsenopleidingen maken we de stap naar een eigen praktijk in de regio makkelijker en aantrekkelijker. En houden we de basiszorg voor de patiënt dichtbij.‘