35532, nr. 9 - Motie Van der Graaf over in de Kieswet bij de restzetelverdeling het systeem van de grootste overschotten hanteren - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (eerste lezing)

Deze motie werd op 2 december 2020 ingediend door het Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (eerste lezing). De tekst werd op 8 december 2020 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat in de voorstellen tot aanpassing van de Kieswet restzetelverdeling volgens het systeem van de grootste overschotten wordt gehanteerd.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 december 2020, gewijzigde motie, nr. 9     KST355329
Gewijzigde motie Van der Graaf over zekerstellen dat aanpassing van de Kieswet niet leidt tot verslechtering van de representatie van kleine(re) partijen in de Eerste Kamer (ter vervanging van 35532-8)
 

2.

Dossier