Geleidende brief - Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 35655 - Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 02-12-2020
Publicatie­datum 02-12-2020
Nummer KST356551
Kenmerk 35655, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 655

Initiatiefnota van het lid Diertens over een gezonde leefstijl

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2020

Hierbij bied ik u aan de initiatiefnota «Een gezonde leefstijl». Diertens

kst-35655-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 655, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.