Werken waar je wil - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Werken waar je wil

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op donderdag 19 november 2020.

D66 en GroenLinks komen met een voorstel om de werkplek flexibeler te maken. Met de wet ‘werken waar je wil’ kan je als werknemer zelf aangeven of je een of meerdere dagen thuis of juist op kantoor wil werken.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: ‘Tijdens de coronacrisis is gebleken dat thuiswerken voor heel veel mensen goed werkt. Niet altijd natuurlijk, want we missen het kantoor soms ook heel erg. Maar meer flexibiliteit en zeggenschap over de werkplek is goed. Straks werk je soms op kantoor en soms thuis. Wat je zelf wil’.

GroenLinks-Kamerlid Paul Smulders: ‘Voor veel mensen is werken in een kantooromgeving belangrijk, omdat zij daarin beter functioneren. Toch zien we ook dat thuiswerkdagen voor veel mensen een uitkomst zijn. Ze hoeven niet in de file of een overvolle trein, kunnen hun werk en privé leven beter combineren en voelen zich minder gejaagd. Deze tijd laat zien dat thuiswerken niet ten koste hoeft te gaan van productiviteit. Als het niet nodig is om naar kantoor te gaan, dan moet het mogelijk zijn om dat te regelen.’

Op dit moment kan een werknemer die (buiten een pandemie) thuis wil werken dat slechts aangeven bij de werkgever. Die kan dit nu nog makkelijk afwijzen. Door de voorgestelde wetswijziging van D66 en GroenLinks kunnen werkgevers dit verzoek alleen nog afwijzen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn.

Wat wordt er precies geregeld?

Wij passen de Wet flexibel werken aan, waardoor een werknemer een verzoek om aanpassing van de werkplek kan indienen bij de werkgever. Zo kan iemand die normaal vijf dagen op kantoor moet werken, verzoeken een of meerdere dagen thuis te werken.