35636 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet eerlijker inkomen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 november 2020 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Dijk en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Van Dijk.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat zowel de algemene loonontwikkeling als de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon achterblijven waardoor het noodzakelijk is het wettelijk minimumloon te verhogen, teneinde een eerlijker inkomen te bewerkstelligen en de algemene koopkracht te stimuleren.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Kent tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)

2.

Documenten

(16 stuks)

2 18 november 2020, geleidende brief, nr. 1     KST356361
Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)
 
2 18 november 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST356362
Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)
 
2 18 november 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST356363
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Jasper van Dijk tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het achterblijven van de loonontwikkeling (Wet eerlijker inkomen)
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.