Besluitenlijst procedurevergadering zaterdag 7 november 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering zaterdag 7 november 2020
Document­datum 07-11-2020
Publicatie­datum 11-11-2020
Kenmerk C.J.M. Roovers 2020A03388 12
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 11 november 2020

Noot:    Herziene convocatie i.v.m. toegevoegde agendapunten*)

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

16

 

DEF

i.v.m. agendapunt

15

 

EZK

i.v.m. agendapunt

16

 

FIN

i.v.m. agendapunt

8, 19

 

J&V

i.v.m. agendapunt

21, 22, 23

 

OCW

i.v.m. agendapunt

19

 

VWS

i.v.m. agendapunt

9

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

donderdag 12 november 2020 11.30 - 12.30 uur openbaar

Onderwerp:    Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

(videoverbinding)

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Algemene Zaken

Geen agendapunten Binnenlandse Zaken

 • 2. 
  Agendapunt:    Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over voorlichting

stemwaarde kiescollege

Zaak:    Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Ollongren - 28 oktober 2020

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over voorlichting stemwaarde kiescollege - 35418-9

Voorstel:    Voor kennisgeving aannemen.

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek van het lid Oztürk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 juni 2020, over het bericht 'Moslima met mondkapje 'geweerd' bij gemeente: 'Maar er is toch geen verbod op mondkapje!" (Ad.nl, 18 juni 2020) en reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzmaaheden van 22 september 2020, over het bericht 'Stichting: boerkaverbod leidt tot islamofobie'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 november 2020

Reactie op het verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 juni 2020, over het bericht 'Moslima met mondkapje ’geweerd' bij gemeente: 'Maar er is toch geen verbod op mondkapje!" (Ad.nl, 18 juni 2020) en reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van Werkzmaaheden van 22 september 2020, over het bericht 'Stichting: boerkaverbod leidt tot islamofobie' - 34349-30

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 4. 
  Agendapunt:

Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 november 2020

Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden - 28750-78

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

In 2021 wordt de Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de in deze brief opgenomen acties. De commissie kan deze informatie afwachten en naar aanleiding daarvan desgewenst overleg voeren.

 • 5. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 32315-13)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 november 2020

Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de motie van de leden

Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen ( - 32315-15

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Indien de commissie er gerede aanleiding toe ziet kan dit Verslag van een schriftelijk overleg (VSO) voor plenaire behandeling worden aangemeld.

Gezien de druk op de plenaire agenda is verzocht terughoudend te zijn met de aanmelding van VAO's en VSO's.

 • 6. 
  Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, F. Azarkan (DENK) - 2 november 2020 Initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie - 35615

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de initiatiefnemer vaststellen op donderdag 3 december 2020 te 14:00 uur.

 • 7. 
  Agendapunt:

Aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in verband met covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 oktober 2020

Aanvullende maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezing in verband met covid-19 - 35590-22

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 november 2020 te 14:00 uur.

 • 8. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden (Kamerstuk 35420104)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 november 2020

Beantwoording vragen commissie over het aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden - 35420-178

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot: Indien de commissie er gerede aanleiding toe ziet kan dit Verslag van een schriftelijk overleg (VSO) voor plenaire behandeling worden aangemeld. Gezien de druk op de plenaire agenda is verzocht terughoudend te zijn met de aanmelding van VAO's en VSO's.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 9. 
  Agendapunt:

Reactie op jaarverslagen Nationale ombudsman en Kinderombudsman

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 november 2020

Reactie op jaarverslagen Nationale ombudsman en Kinderombudsman -35388-4

Voorstel:

Reeds betrokken bij het gesprek met de Nationale ombudsman d.d. 5 november 2020

Volgcommissie(s):

VWS

 • 10. 
  Agendapunt:

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden - 35619

Voorstel:

Ter bespreking. Een korte stafnotitie met een voorstel voor een tijdpad voor de behandeling zal u tijdig voor de procedurevergadering worden toegezonden.

 • 11. 
  Agendapunt:

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis - 35620

Voorstel:

Ter bespreking. Een korte stafnotitie met een voorstel voor een tijdpad voor de behandeling zal u tijdig voor de procedurevergadering worden toegezonden.

 • 12. 
  Agendapunt:

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk - 35621

Voorstel:

Ter bespreking. Een korte stafnotitie met een voorstel voor een tijdpad voor de behandeling zal u tijdig voor de procedurevergadering worden toegezonden.

 • 13. 
  Agendapunt:

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend - 35622

Voorstel:

Ter bespreking. Een korte stafnotitie met een voorstel voor een tijdpad voor de behandeling zal u tijdig voor de procedurevergadering worden toegezonden.

 • 14. 
  Agendapunt:

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp - 35623

Voorstel:

Ter bespreking. Een korte stafnotitie met een voorstel voor een tijdpad voor de behandeling zal u tijdig voor de procedurevergadering worden toegezonden.

 • 15. 
  Agendapunt:

Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 november 2020

Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017 - 29924-204

Voorstel:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Technische briefing organiseren met AIVD en MIVD

Vaste commissie voor Defensie hiervoor uitnodigen.

DEF

 • 16. 
  Agendapunt:

Ambtelijke projectgroep normering en toezicht algoritmen

Zaak:

Brief regering - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 oktober 2020

Ambtelijke projectgroep normering en toezicht algoritmen - 35212-5

Voorstel:

Noot:

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering d.d. 10 december 2020 (overgedragen door JV)

Minister voor rechtsbescherming uitnodigen voor het AO Digitalisering

BiZa, EZK

 • 17. 
  Agendapunt:

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen) (Kamerstuk 35521)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 november 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35521-3

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wonen en Ruimtelijke Ordening

 
 • 18. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de ventilatie c.q. het binnenklimaat van het huidige gebouw van de Tweede Kamer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 oktober 2020

Reactie op verzoek commissie over de ventilatie c.q. het binnenklimaat van het huidige gebouw van de Tweede Kamer - 34293-101

Voorstel:

Inhoud is reeds besproken in de procedurevergadering van 29 oktober 2020

 • 19. 
  Agendapunt:

Hypotheeknormen 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2020

Hypotheeknormen 2021 - 32847-689

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte d.d. 9 november 2020 FIN, OCW

 • 20. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeente Lelystad m.b.t. de wijziging van de Huisvestingswet voor huisvesting van vergunninghouders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 oktober 2020

Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeente Lelystad m.b.t. de wijziging van de Huisvestingswet voor huisvesting van vergunninghouders ¦ 2020Z20174

Voorstel:

Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte d.d. 9 november 2020

 • 21. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting) - 35516

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling, eventueel in een WGO

J&V

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35516-6

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2020

Nota van wijziging - 35516-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 22. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) - 35518

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Aanmelden voor plenaire behandeling, eventueel in een WGO

J&V

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 november 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35518-12

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

J&V

 • 23. 
  Agendapunt:

Informatie over het voornemen om te voorkomen dat per 1 januari 2021 de 10% tijdelijke toewijzingsruimte voor mensen met een inkomen tussen de € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020) vervalt als het wetsvoorstel huur- en inkomensgrenzen op dat moment nog niet (gedeeltelijk) in werking treedt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 november 2020

Informatie over het voornemen om te voorkomen dat per 1 januari 2021 de 10% tijdelijke toewijzingsruimte voor mensen met een inkomen tussen de € 39.055 en € 43.574 (prijspeil 2020) vervalt als het wetsvoorstel huur- en inkomensgrenzen op dat moment nog niet (gedeeltelijk) in werking treedt -35518-11

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (35518)

Volgcommissie(s):

J&V

 • 24. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over stand van zaken bij de Huurcommissie (Kamerstuk 27926-326)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 november 2020

Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken bij de Huurcommissie (Kamerstuk 27926-326) - 27926-329

Voorstel:

Voorstel:

Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte d.d. 9 november 2020 Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstellen 35516, 35517 en 35518 (Maatregelen huursector)

 • 25. 
  Agendapunt:

Actieplan Huurcommissie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 november 2020

Actieplan Huurcommissie - 27926-328

Voorstel:

Voorstel:

Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte d.d. 9 november 2020 Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstellen 35516, 35517 en 35518 (Maatregelen huursector)

 • 26. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 november 2020

Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) - 32127-241

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 19 november 2020 te 14.00 uur

Noot:

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

 • 27. 
  Agendapunt:

Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 4.1 Energiebesparing en duurzaamheid en 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 4.1 Energiebesparing en duurzaamheid en 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit - 30985-44

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

De staf heeft de opzet bekeken en geconcludeerd dat deze voldoet aan de eisen van de Regeling periodiek evaluatieonderzoek (RPE)

 • 28. 
  Agendapunt:

Woningbouw in Almere en Flevoland

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 november 2020

Woningbouw in Almere en Flevoland - 32847-691

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwen d.d. 9 december 2020

 • 29. 
  Agendapunt:

Landelijke monitor studentenhuisvesting 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 november 2020

Landelijke monitor studentenhuisvesting 2020 - 33104-26

Voorstel:

Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte d.d. 9 november 2020.

 • 30. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet - 35517

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling, eventueel in een WGO

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 november 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35517-11

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 november 2020

Nota van wijziging - 35517-12

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 31. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over de consultatieversie van de voorgenomen wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 november 2020

Reactie op verzoek commissie over de consultatieversie van de voorgenomen wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV)

 • 35517-10

Voorstel:

Betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet (35 517)

 • 32. 
  Agendapunt:

Voortgang versnelling woningbouw

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 november 2020

Voortgang versnelling woningbouw - 2020Z20859

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwen d.d. 9 december 2020

 • 33. 
  Agendapunt:

Maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 november 2020

Maatregelen woningmarkt voor betaalbaarheid huurders en investeren in leefbaarheid - 2020Z20858

Voorstel:

Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wonen en Ruimte d.d. 9 november 2020

 • 34. 
  Agendapunt:

Overig

EU-Stafnotitie prioritering Werkprogramma Europese Commissie

2021 op het gebied van Binnenlandse Zaken

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 27 oktober 2020

EU-Stafnotitie prioritering Werkprogramma Europese Commissie 2021 op het gebied van Binnenlandse Zaken - 2020Z19761

Voorstel:

Via een e-mailinventarisatie de prioriteiten bij de fracties uitvragen. De daaruit volgende concept-prioriteitenlijst zal in de volgende procedurevergadering worden geagendeerd.

 • 35. 
  Agendapunt:

Stafnotitie voorstel vaststelling Kennisagenda 2021 en Stand van zaken Kennisagenda 2020

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 5 november 2020

Stafnotitie voorstel vaststelling Kennisagenda 2021 en Stand van zaken Kennisagenda 2020 - 2020Z20681

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 36. 
  Agendapunt:

Stafnotitie 3.1CW-toets

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 5 november 2020

Stafnotitie 3.1CW-toets - 2020Z20683

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 37. 
  Agendapunt:

Toegevoegde agendapunten *)

Stand van zaken monitor ouderenhuisvesting

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 november 2020

Stand van zaken monitor ouderenhuisvesting - 32847-692

Voorstel:

Betrokken bij het WGO Wonen en Ruimte dd. 9 november 2020

 • 38. 
  Agendapunt:

Excessen op de huurwoningmarkt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 november 2020

Excessen op de huurwoningmarkt - 2020Z20916

Voorstel:

Betrokken bij het WGO Wonen en Ruimte dd. 9 november 2020

 • 39. 
  Agendapunt:

Reactie op uitzending de Monitor over het funderingslabel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 november 2020

Reactie verzoek commissie over uitzending de Monitor over het funderingslabel - 30136-53

Voorstel:

Betrokken bij het WGO Wonen en Ruimte dd. 9 november 2020

 • 40. 
  Agendapunt:

Vervolg wooncoöperaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 november 2020

Vervolg wooncoöperaties - 29453-523

Voorstel:

Betrokken bij het WGO Wonen en Ruimte dd. 9 november 2020

 • 41. 
  Agendapunt:

Rapport ’Beginselen versus praktijken' van Stichting decentraalbestuur.nl

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 november 2020

Rapport ’Beginselen versus praktijken' van Stichting decentraalbestuur.nl -34430-17

Voorstel:

Agenderen voor het algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie

 • 42. 
  Agendapunt:

Stafnotitie uitbreiding adviesaanvraag ROB Gemeenten en corona

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 10 november 2020

Stafnotitie uitbreiding adviesaanvraag ROB Gemeenten en corona -2020Z21087

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 43. 
  Agendapunt:

Derde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 november 2020

Derde verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming -35424-10

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 44. 
  Agendapunt:

Herbenoeming Nationale ombudsman

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 11 november 2020 Herbenoeming Nationale ombudsman - 2020Z21245

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 45. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

10,    11 en 12 november (week 46)

-35 322 (Voorstel tot algehele herziening van het Reglement van Orde (voortzetting)

 • 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

17, 18 en 19 november (week 47)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

1,    2 en 3 december (week 49)

-Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

15, 16 en 17 december (week 51)

 • 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten

 • 2. 
  Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
 • 11. 
  Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister JV, minister BZK)
 • 20. 
  Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
 • 25. 
  Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
 • 45. 
  Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
 • 65. 
  Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)

(staatssecretaris BZK)

 • 109. 
  Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
 • 112. 
  Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK) 115. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
 • 124. 
  Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (minister BZK)
 • 128. 
  Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

Dertigledendebatten

 • 2. 
  Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK) 4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 • 29. 
  Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
 • 52. 
  Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
 • 57. 
  Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 • 67. 
  Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 • 46. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

ma 09-11-2020 16.00 - 22.00 Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) di 10-11-2020 16.30 - 17.30 Gesprek met de heer Veerman over de atoomspionage

do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor

Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

di 17-11-2020 17.00 - 18.00 Werkbezoek AIVD

wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst

wo 25-11-2020 13.30 - 18.30 Notaoverleg Omgevingswet

do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor

Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 26-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (TK-35551)

wo 02-12-2020 09.30 - 13.30 Wetgevingsoverleg Wijzigingsvoorstellen Grondwet n.a.v. eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel do 03-12-2020 09.30 - 12.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Discriminatie en racisme (ovb)

wo 09-12-2020 10.00 - 12.00 Technische briefing over ABF-rapport "Inventarisatie plancapaciteit" en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (ovb)

wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (ovb)

do 10-12-2020 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Discriminatie do 17-12-2020 10.00 - 14.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

do 17-12-2020 15.00 - 16.00 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) wo 20-01-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg IVD

 • 47. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester Algemeen overleg over o.a. gezichtsbedekkende kleding Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie

Algemeen overleg Bouwregelgeving

Algemeen overleg BRP

Algemeen overleg E-id

Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Algemeen overleg Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)

Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof Algemeen overleg Rijksvastgoed

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Algemeen overleg Sociaal Domein

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt

Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Algemeen overleg Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Algemeen overleg Woningcorporaties

Rondvraag

Geen agendapunten Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2020A03388

12


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.