NL - wet
Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Deze wet werd op 14 oktober 2020 ondertekend en op 9 november 2020 gepubliceerd (Stb. 2020, 430).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet.

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel