35628 NL - wetsvoorstel
Evenwichtiger maken van verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in bestuur en de RvC van grote naamloze en besloten vennootschappen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 november 2020 ingediend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Engelshoven i.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en vloeit voort uit één van de onderdelen van het SER-advies 'Diversiteit in de top: tijd voor versnelling'. Diversiteit in het werknemersbestand kan bedrijven betere besluiten en bedrijfsresultaten opleveren. Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren. Daarnaast moet de man-vrouw verhouding in de raad van commissarissen van beursvennootschappen groeien naar ten minste een derde van het aantal mannen en een derde van het aantal vrouwen.

1.

Volledige titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(43 stuks)

2 6 november 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST356282
Voorstel van wet
 
2 6 november 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST356283
Memorie van toelichting
 
2 9 november 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST356281
Koninklijke boodschap
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.