Koninklijke boodschap - Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35622 - Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 04-11-2020
Publicatie­datum 04-11-2020
Nummer KST356221
Kenmerk 35622, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

35 622

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 's-Gravenhage, 3 november 2020    Willem-Alexander

kst-35622-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 622, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.