Advies Afdeling advisering van de Raad van State (blanco) - Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

1.

Kerngegevens

Officiële titel Advies Afdeling advisering van de Raad van State (blanco) - Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend
Document­datum 04-11-2020
Publicatie­datum 04-11-2020
Kenmerk 35622

2.

Tekst

35622

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.