Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 30 oktober 2020

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 30 oktober 2020
Document­datum 30-10-2020
Publicatie­datum 30-10-2020
Kenmerk 2020A05207 14
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 30 oktober 2020

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

40

 

BuHa-OS

i.v.m. agendapunt

40

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

7, 40

 

DEF

i.v.m. agendapunt

17, 40

 

EZK

i.v.m. agendapunt

40

 

FIN

i.v.m. agendapunt

43

 

I&W

i.v.m. agendapunt

40

 

J&V

i.v.m. agendapunt

40

 

KR

i.v.m. agendapunt

40

 

LNV

i.v.m. agendapunt

40

 

OCW

i.v.m. agendapunt

40

 

SZW

i.v.m. agendapunt

40

 

VWS

i.v.m. agendapunt

12, 39, 40

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 29

oktober 2020

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Algemene Zaken

 • 2. 
  Agendapunt:    Informatie over de voorgenomen vakantie van Z.M. de Koning en zijn

terugkeer

Zaak:    Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 18 oktober

2020

Informatie over de voorgenomen vakantie van Z.M. de Koning en zijn terugkeer - 35570-I-9

Besluit:    Voor kennisgeving aangenomen.

Binnenlandse Zaken

 • 3. 
  Agendapunt:    Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19

(Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Zaak:    Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Ollongren - 2 oktober 2020

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) - 35590

Besluit:    Wetsvoorstel is reeds plenair behandeld en in stemming gebracht; v.k.a.

 

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35590-6

Besluit:

Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 4. 
  Agendapunt:

Voortgang Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 en aanpak onvolkomenheden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 oktober 2020

Voortgang Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 en aanpak onvolkomenheden - 26643-713

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Rijksdienst op 18 november 2020.

 • 5. 
  Agendapunt:

Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (Kamerstuk 35424)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 oktober 2020

Besluit verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming -35424-9

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 6. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op het verslag van de werkgroep "Sociale Impact van de Coronacrisis" en het Manifest "Kom op voor de meest kwetsbare gebieden"

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 oktober 2020

Kabinetsreactie op het verslag van de werkgroep "Sociale Impact van de Coronacrisis" en het Manifest "Kom op voor de meest kwetsbare gebieden" -34477-73

Besluit:

Betrokken bij plenair coronadebat

 • 7. 
  Agendapunt:

Onderzoeken innovaties dienstverlening paspoorten

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 oktober 2020

Onderzoeken innovaties dienstverlening paspoorten - 25764-129

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg BRP waarvoor nog geen datum is vastgelegd.

Volgcommissie(s):

BuZa

 • 8. 
  Agendapunt:

Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 oktober 2020

Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie - 35570-VII-8

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg i.z. Bestuurlijke organisatie en democratie.

 • 9. 
  Agendapunt:

Voortgangsbericht verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk onder burgers

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 oktober 2020

Voortgangsbericht verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk onder burgers - 29362-287

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering.

 • 10. 
  Agendapunt:

Spreiding rijkswerkgelegenheid 2020

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 oktober 2020

Spreiding rijkswerkgelegenheid 2020 - 31490-285

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Rijksdienst.

 • 11. 
  Agendapunt:

Tegengaan digitale inmenging Tweede Kamer verkiezingen 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2020

Tegengaan digitale inmenging Tweede Kamer verkiezingen 2021 - 30821-118

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging.

 • 12. 
  Agendapunt:

Jaarrapportage BIT 2019 en halfjaarrapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2020 en reactie op verzoek om het ontwikkelproces rondom de CoronaMelder app te evalueren

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 oktober 2020

Jaarrapportage BIT 2019 en halfjaarrapportage Toezichtsraad BIT eerste halfjaar 2020 en reactie op verzoek om het ontwikkelproces rondom de CoronaMelder app te evalueren - 26643-716

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering.

VWS

 • 13. 
  Agendapunt:

Integrale stand van zaken op de uitvoering van de moties over de ontwikkeling richting een publiek-privaat stelsel voor digitale toegang

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 oktober 2020

Integrale stand van zaken op de uitvoering van de moties over de ontwikkeling richting een publiek-privaat stelsel voor digitale toegang - 34972-51

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering.

 • 14. 
  Agendapunt:

Internationaal perspectief Digitale Overheid

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 oktober 2020

Internationaal perspectief Digitale Overheid - 29362-288

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Digitalisering.

 • 15. 
  Agendapunt:

Rapport initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 oktober 2020

Rapport initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau - 35570-VII-9

Besluit:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie

 • 16. 
  Agendapunt:

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (35570-VII) op 14 oktober 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2020

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (35570-VII) op 14 oktober 2020 - 2020Z19007

Besluit:

Betrokken bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

 • 17. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over het Compensatiepakket Zeeland (Kamerstuk 33358-28)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 oktober 2020

Beantwoording vragen commissie over het Compensatiepakket Zeeland -33358-30

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

DEF

 • 18. 
  Agendapunt:

Reactie op de brief van SMV van 1 juli 2020 en op de brief van de Inspectieraad naar aanleiding van de evaluatie aanwijzingen inzake rijksinspecteurs

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 oktober 2020

Reactie op de brief van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) van 1 juli 2020 en op de brief van de Inspectieraad naar aanleiding van de evaluatie aanwijzingen inzake rijksinspecteurs - 31490-286

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Rijksdienst.

 • 19. 
  Agendapunt:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 juli 2020

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - 35532

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie dringt aan op een spoedige plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 oktober 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35532-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 20. 
  Agendapunt:
 
 • 20. 
  Agendapunt:

Zaak:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 juli 2020

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet - 35533

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie dringt aan op een spoedige plenaire behandeling.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 oktober 2020

Nota naar aanleiding van het verslag - 35533-6

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 21. 
  Agendapunt:

Beveiliging van privacygevoelige informatie in de BRP en andere basisregistraties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 oktober 2020

Beveiliging van privacygevoelige informatie in de BRP en andere basisregistraties - 27859-148

Besluit:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg BRP

 • 22. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Bromet (GroenLinks) - 21 oktober 2020

Besluit:

Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen - 35608

Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie hierop van de initiatiefnemer zullen zijn ontvangen

 • 23. 
  Agendapunt:

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Reactie op het artikel 'Kamer wil binnenhof alleen verlaten voor coronaproof gebouw, Knops boos'

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 oktober 2020

Reactie op het artikel 'Kamer wil binnenhof alleen verlaten voor coronaproof gebouw, Knops boos' - 34293-97

Besluit:

De commissie gaat in op de uitnodiging van de staatssecretaris voor een werkbezoek aan de nieuwe locatie en ontvangt ook graag een (openbare) technische briefing over de veiligheid en financiën door het ministerie en een technische briefing door adviseurs van de Tweede Kamer

Besluit:

Bewindspersoon verzoeken om een brief met nadere informatie over de financiën

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Renovatie Binnenhof. Dit algemeen overleg zal plaatsvinden na het werkbezoek en de technische briefing

 • 24. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om toezending en openbaarmaking rapporten en onderzoeken over tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 oktober 2020

Reactie op verzoek commissie om toezending en openbaarmaking rapporten en onderzoeken over tijdelijke huisvesting Tweede Kamer - 34293-99

Besluit:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Renovatie Binnenhof. Zie agendapunt 23

 • 25. 
  Agendapunt:

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Koerhuis (Kamerstuk 30196727) en op de motie het lid Terpstra in relatie tot energielabel (Kamerstuk 30196-721)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 oktober 2020

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Koerhuis (Kamerstuk 30196-727) en op de motie het lid Terpstra in relatie tot energielabel (Kamerstuk 30196-721) -30196-729

Besluit:

Betrokken bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 29 oktober 2020

 • 26. 
  Agendapunt:

Voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2020

Voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald - 29453-521

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 5 november te 14.00 uur

Noot:

De voorlegging geschiedt ter uitvoering van de voorhangprocedure die is opgenomen in artikel 61s van de Woningwet. Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

 • 27. 
  Agendapunt:

Afschrift brief Eerste Kamer inzake vragen naar aanleiding van voortgangsbrief Omgevingswet d.d. 24 juni 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 oktober 2020

Afschrift brief Eerste Kamer inzake vragen naar aanleiding van voortgangsbrief Omgevingswet d.d. 24 juni 2020 - 2020Z19161

Besluit:

Agenderen voor het notaoverleg.Omgevingswet d.d. 25 november 2020

 • 28. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het rapport Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast1 (Kamerstuk 32847-651)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 oktober 2020

Antwoorden op vragen commissie over het rapport Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast1 - 32847-685

Besluit:

Agenderen voor een nog op termijn te plannen algemeen overleg Woonoverlast

 • 29. 
  Agendapunt:

Huisuitzettingen in de tweede coronagolf

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 oktober 2020

Huisuitzettingen in de tweede coronagolf - 2020Z19172

Besluit:

Agenderen voor het WGO Wonen en Ruimte op 9 november 2020

 • 30. 
  Agendapunt:

Afschrift brief HVO en HVR aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. Miljoenennota 2021; onderdeel wonen

Zaak:

Brief derden - Huurders Vereniging Oosterhout (HVO) te Oosterhout - 5 oktober 2020

Afschrift brief HVO en HVR aan minister van Binnenlandse Zaken en

Besluit:

Koninkrijksrelaties m.b.t. Miljoenennota 2021; onderdeel wonen - 2020Z19183 Voor kennisgeving aangenomen.

 • 31. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 24 september 2020, over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Kamerstuk 34682-55)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 oktober 2020

Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 24 september 2020, over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Kamerstuk 34682-55) -34682-56

Besluit:

Desgewenst betrokken bij het VAO Novi

 • 32. 
  Agendapunt:

Overzicht toezeggingen algemeen overleg klimaatakkoord gebouwde omgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 oktober 2020

Overzicht toezeggingen algemeen overleg klimaatakkoord gebouwde omgeving - 32847-686

Besluit:

Betrokken bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 29 oktober 2020

Besluit:

Agenderen voor het WGO Wonen en Ruimte op 9 november 2020

 • 33. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over het overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen (Kamerstuk 28325-213)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 oktober 2020

Antwoorden op vragen commissie over het overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen - 28325-215

Besluit:

Aanmelden voor plenaire behandeling als VSO.

 • 34. 
  Agendapunt:

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de brief een 'Reactie op voorstel tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) inzake permanente bewoning van recreatiewoningen' van de Belangenvereniging Vrij Wonen (BVVW)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 oktober 2020

Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de brief een ’Reactie op voorstel tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) inzake permanente bewoning van recreatiewoningen' van de Belangenvereniging Vrij Wonen (BVVW) - 32847-688

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 35. 
  Agendapunt:

Informatie over de voortgang van de landelijke monitor seniorenhuisvesting

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 oktober 2020

Informatie over de voortgang van de landelijke monitor seniorenhuisvesting -31765-521

Besluit:

Bewindspersoon verzoeken om een schriftelijke toelichting met de stand van zaken, te ontvangen voor het WGO Wonen en Ruimte op 9 november 2020

 • 36. 
  Agendapunt:

Voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet in de afgelopen maanden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 oktober 2020

Voortgang van de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet in de afgelopen maanden - 33118-157

Besluit:

Agenderen voor het notaoverleg Omgevingswet d.d. 25 november 2020

 • 37. 
  Agendapunt:

Selectie tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 oktober 2020

Selectie tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken - 32847-687

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het WGO Wonen en Ruimte op 9 november 2020

Betrokken bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving d.d. 29 oktober 2020

 • 38. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Federatie van Energieconsultants (FedEC) met betrekking tot de motie Koerhuis over het energielabel

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 oktober 2020

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Federatie van Energieconsultants (FedEC) met betrekking tot de motie Koerhuis over het energielabel - 30196-731

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

Overig

 
 • 39. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.

Blokhuis - 31 augustus 2020

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding - 35551

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 november 2020 te 14:00 uur.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 40. 
  Agendapunt:

Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 12 oktober 2020

Aan de vaste en algemene Kamercommissies - Brief rapporteurs Inzicht in Kwaliteit over wetenschappelijke 3.1CW-toets - 2020Z18525

Besluit:

Volgcommissie(s):

De staf komt de volgende pv terug met een korte notitie

BiZa, BuHa-OS, BuZa, DEF, EZK, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 • 41. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 19 juli 2019 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) - 35257

Besluit:

Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling en de behandeling is gestart. De griffie zal nagaan of vóór de verdere behandeling een kabinetsappreciatie over de 2e nota van wijziging kan worden gevraagd.

Zaak:

Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 12 oktober 2020 Tweede nota van wijziging - 35257-13

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 • 42. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 11 juni 2020

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) - 35488

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag is reeds per emailprocedure vastgesteld op donderdag 5 november 2020 te 14.00 uur

Toegevoegde agendapunten

Reactie op verzoek commissie over schommelingen gemeentefonds

 • 43. 
  Agendapunt:
 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 27 oktober 2020

Reactie op verzoek commissie over schommelingen gemeentefonds -2020Z19742

Besluit:

Volgcommissie(s):

Voor kennisgeving aangenomen.

FIN

 • 44. 
  Agendapunt:

Lijst EU-voorstellen commissie BiZa september en oktober 2020

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, C.J.M. Roovers - 27 oktober 2020

Lijst EU-voorstellen commissie BiZa september en oktober 2020 - 2020Z19749

Besluit:

voor kennisgeving aangenomen

 • 45. 
  Agendapunt:

Verzoek van de leden Terpstra (CDA) en Koerhuis (VVD) om het AO Bouwen om te zetten naar een notaoverleg, zodat er meteen moties kunnen worden ingediend en er geen VAO hoeft plaats te vinden.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.H. Terpstra (CDA) - 28 oktober 2020

Besluit:

Verzoek van de leden Terpstra (CDA) en Koerhuis (VVD) om het AO Bouwen om te zetten naar een notaoverleg, zodat er meteen moties kunnen worden ingediend en er geen VAO hoeft plaats te vinden. - 2020Z19802

Als het agendatechnisch mogelijk is zal het AO omgezet worden in een notaoverleg, anders blijft het AO staan op 9 november 2020

 • 46. 
  Agendapunt:

Aanvullend evaluatieonderzoek Wet Huis voor klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 oktober 2020

Aanvullend evaluatieonderzoek Wet Huis voor klokkenluiders - 33258-50

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

 • 47. 
  Agendapunt:

Voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 oktober 2020

Termijn voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald - 29453522

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Zie ook agendapunt 26. De voorhangprocedure is met één week verlengd in verband met het Herfstreces van de Kamer.

 • 48. 
  Agendapunt:

Brief van het Presidium over openbaarmaking van de rapporten en onderzoeken over tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 23 oktober 2020

Besluit:

Noot:

Brief van het Presidium over openbaarmaking van de rapporten en onderzoeken over tijdelijke huisvesting Tweede Kamer - 34293-98

Betrekken bij het nog in te plannen algemeen overleg Renovatie Binnenhof.

Zie ook agendapunt 24.

 • 49. 
  Agendapunt:

Brief van het Presidium over informatie over de ventilatie/het binnenklimaat van het Tweede Kamergebouw aan het Binnenhof

Zaak:

Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 28 oktober 2020

Besluit:

Brief van het Presidium over informatie over de ventilatie/het binnenklimaat van het Tweede Kamergebouw aan het Binnenhof - 34293-100

Betrekken bij het nog in te plannen algemeen overleg Renovatie Binnenhof.

 • 50. 
  Agendapunt:

Planning der werkzaamheden

Debatten en dertigledendebatten op BIZA terrein

27, 28 en 29 oktober (week 44)

 • 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

3, 4 en 5 november (week 45)

 • 35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

1,    2 en 3 december (week 49)

 • stemmingen over alle begrotingen
 • Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting" (35 569, nr. 1)

15, 16 en 17 december (week 51)

 • 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Te agenderen debatten

 • 2. 
  Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (staatssecretaris BZK)
 • 11. 
  Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (minister JV, minister BZK)
 • 21. 
  Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (minister RB, staatssecretaris BZK)
 • 22. 
  Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (minister BZK)
 • 27. 
  Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (minister BZK)
 • 49. 
  Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (minister BZK)
 • 63. 
  Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS)
 • 69. 
  Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)

(staatssecretaris BZK)

 • 101. 
  Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (minister VWS, minister BZK)
 • 115. 
  Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (minister BZK)
 • 118. 
  Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (minister BZK)
 • 121. 
  Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (minister BZK)
 • 134. 
  Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (minister BZK, minister EZK)

Dertigledendebatten

 • 2. 
  Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (minister BZK)
 • 4. 
  Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (minister BZK)
 • 31. 
  Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK)
 • 57. 
  Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK)
 • 62. 
  Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK)
 • 73. 
  Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK)
 • 51. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen (TK 35513)

do 29-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-146)

do 29-10-2020 14.30 - 17.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Binnen- en buitenstedelijk bouwen

wo 04-11-2020 10.00 - 13.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Woningtekort starters en middeninkomens

do 05-11-2020 12.00 - 13.00 Gesprek Nationale ombudsman

do 05-11-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet

van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering

huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) TK-35488

ma 09-11-2020 16.00 - 22.00 Wetgevingsoverleg Wetgevingsoverleg inzake

het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

di 10-11-2020 16.30 - 17.30 Gesprek Gesprek met de heer Veerman over de

atoomspionage

do 12-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

di 17-11-2020 17.00 - 18.00 Werkbezoek AIVD

wo 18-11-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Rijksdienst

wo 25-11-2020 13.30 - 18.30 Notaoverleg Omgevingswet

do 26-11-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse

Zaken (videoverbinding)

wo 09-12-2020 10.00 - 12.00 Technische briefing over ABF-rapport "Inventarisatie plancapaciteit" en stand van zaken rond grote buitenstedelijke woningbouwlocaties (ovb)

wo 09-12-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwen do 10-12-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Digitalisering do 10-12-2020 12.30 - 13.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

do 17-12-2020 10.00 - 14.30 Notaoverleg Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

do 17-12-2020 15.00 - 16.00 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

 • 52. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester

Algemeen overleg AO over o.a. gezichtsbedekkende kleding

Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie

Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)

Algemeen overleg Bouwregelgeving

Algemeen overleg BRP

Algemeen overleg Discriminatie

Algemeen overleg E-id

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement (tot 2021 uitgesteld)

Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Algemeen overleg IVD

Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP))

Algemeen overleg Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (apart AO vóór de begrotingsbehandeling BiZa, eind sept / begin okt)

Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen) Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland

Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg, desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen)

Algemeen overleg Renovatie Binnenhof Algemeen overleg Rijksvastgoed

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Algemeen overleg Sociaal Domein

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt

Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)

Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen

Besluit: De commissie besluit het verslag van het schritelijk overleg Friese taal aan te melden voor als VSO

Besluit: De commissie besluit om het AO IVD in januari in te gaan plannen

 • 53. 
  Agendapunt:    Voortzetting Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Algemeen overleg Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Algemeen overleg Wet normering topinkomens Wetgevingsoverleg Wet op de lijkbezorging Algemeen overleg Woningcorporaties

 
 • 54. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om een reactie van de minister op het artikel:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/natuurvoorzieningen-horen-

standaard-in-bouwbesluiten-a4017571.

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M. van Eijs (D66) - 30 oktober 2020

Verzoek van het lid Van Eijs (D66) om een reactie van de minister op het artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/27/natuurvoorzieningen-horen-standaard-in-bouwbesluiten-a4017571. - 2020Z20067

Besluit:

Bewindspersoon verzoeken om een reactie op het artikel uit de NRC

 • 55. 
  Agendapunt:

Verzoek van het lid Smeulders (GL) om de minister BZK een rappelbrief te sturen over het concept-besluit toegelaten instellingen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H.M. Smeulders (GroenLinks) - 30 oktober 2020

Verzoek van het lid Smeulders (GL) om de minister BZK een rappelbrief te sturen over het concept-besluit toegelaten instellingen - 2020Z20077

Besluit:

De commissie besluit om het ministerie te rappelleren of, en zo ja wanneer, het concept-besluit toegelaten instellingen bij de Kamer kan worden voorgehangen

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

C.J.M. Roovers

Activiteitnummer:

2020A05207

14


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.