Kandidaten bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op deze pagina vindt u de kandidaten die deelnamen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Van de partijen die nu in de Tweede Kamer i zetelen, van de afsplitsingen i en van door de redactie kansrijk geachte nieuwkomers, heeft de redactie een biografie gepubliceerd. De inschatting of nieuwkomers kansrijk waren, gebeurde tot de verkiezingsdag op basis van de Peilingwijzer en vervolgens op basis van de Exitpolls en de voorlopige uitslag.

Van de partijen die tot maart 2021 nog niet in de Kamer zetelden en minder kansrijk waren voor een plek in de Kamer, is alleen de lijsttrekker kort beschreven. Deze beschrijvingen zijn te vinden op de achterliggende pagina's in de betreffende tabel onder het kopje 'Partij & kandidaten'.

Op basis van de verwachte nieuwe personele samenstelling in de voorlopige uitslag na 17 maart 2021 heeft PDC analyses gemaakt van onder meer de verhouding man/vrouw, de leeftijdsopbouw, regionale herkomst en maatschappelijke achtergronden.

1.

Partijen en kandidaten

Lijst

Partij & Kandidaten

Lijsttrekker

1

VVD i

Mark Rutte i

2

PVV i

Geert Wilders i

3

CDA i

Wopke Hoekstra i

4

D66 i

Sigrid Kaag i

5

GroenLinks i

Jesse Klaver i

6

SP i

Lilian Marijnissen i

7

PvdA i

Lilianne Ploumen i

8

ChristenUnie i

Gert-Jan Segers i

9

Partij voor de Dieren i

Esther Ouwehand i

10

50PLUS i

Liane den Haan i

11

SGP i

Kees van der Staaij i

12

DENK i

Farid Azarkan i

13

FVD i

Thierry Baudet i

14

Bij1 i

Sylvana Simons i

15

JA21 i

Joost Eerdmans i

16

Code Oranje i

Richard de Mos i

17

Volt i

Laurens Dassen i

18

NIDA i

Nourdin El Ouali

19

Piratenpartij i

Matthijs Pontier

20

Libertaire Partij i

Robert Valentine

21

Jong i

Jaron Tichelaar

22

Splinter i

Femke Merel van Kooten-Arissen i

23

BBB i

Caroline van der Plas i

24

NLBeter i

Esther van Fenema

25

Lijst Henk Krol i

Henk Krol i

26

OPRECHT i

Michael Ruperti

27

Jezus Leeft i

Florens van der Spek

28

Trots op Nederland i

Sander van den Raadt

29

Ubuntu Connected Front i

Regillio Vaarnold

30

Blanco lijst

Anna Zeven

31

Partij van de Eenheid i

Arnoud van Doorn

32

De Feestpartij i

Johan Vlemmix

33

Vrij en Sociaal Nederland i

Bas Filippini

34

Wij zijn Nederland i

Erwin Versteeg

35

Modern Nederland i

Niels Heeze

36

De Groenen i

Otto ter Haar

37

Partij voor de Republiek i

Bruno Braakhuis i

 

Het biografisch archief

De biografieën op deze pagina's zijn afkomstig uit het biografisch archief van PDC i.

2.

Prognose: hoe zal de Kamer eruit zien na de verkiezingen?

Aan de hand van de voorlopige uitslag en gegevens uit het eigen biografisch archief i stelde PDC een waarschijnlijke samenstelling van de toekomstige Tweede Kamer vast ten behoeve van TKverkiezingen.com, de verkiezingsspecial van Parlement.com.

De conclusie die zich nu al sterk opdringt, kijkend naar zowel leeftijd, regionale spreiding, maatschappelijke achtergrond als geslacht, is dat het profiel van de Tweede Kamer nauwelijks veranderen zal na 17 maart. Hoewel er minstens 43 huidige Kamerleden niet terugkeren, laten hun vervangers geen sterk afwijkend profiel zien.

3.

Kandidaatstelling

Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer bepalen de kiezers hun voorkeur aan de hand van kandidatenlijsten. Deze staan op het stembiljet waarop door de kiezer zijn stem wordt uitgebracht. De kandidaatstelling en de vermelding van partijen is aan regels gebonden. Die staan in de Kieswet.

4.

Nieuwkomers in de Kamer

Bij de verkiezingen komen ook nieuwkomers in de Tweede Kamer. In het overzicht op deze pagina zijn de aantallen nieuwkomers opgenomen die bij de verkiezingen zijn beëdigd. Kamerleden die later zijn beëdigd, worden in dit overzicht niet opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreider overzicht.

Aantallen

Wat waren de aantallen nieuwkomers in de Tweede Kamer, onmiddellijk na de verkiezingen?

 

Jaar

Aantal

Jaar

Aantal

2021

60

2003

30

2017

57

1998

46

2012

42

1989

20

2010

57

1977

36

2006

58

1971

44

Niet terugkerende Kamerleden

Een flink aantal leden van de huidige Tweede Kamer staat niet op een kandidatenlijst. Een overzicht met de reden hiervoor vindt u in onderstaande tabel.

Tweede KamerlidReden voor vertrek na huidige termijn
teruggetrokken
onverkiesbaar
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
onverkiesbaar, teruggetrokken
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden
onverkiesbaar, teruggetrokken
onverkiesbaar
Persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
persoonlijke redenen
persoonlijke redenen
persoonlijke redenen
persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
onverkiesbaar, teruggetrokken
persoonlijke reden
persoonlijke reden
onverkiesbaar
persoonlijke reden
persoonlijke reden
persoonlijke reden

5.

Meer informatie