Douane-unie: Commissie stelt nieuwe “éénloketomgeving” voor om douanecontroles te moderniseren en stroomlijnen, handel te vergemakkelijken en samenwerking te verbeteren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 28 oktober 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw initiatief voorgesteld waarmee het voor verschillende, bij het in- en uitklaren van goederen betrokken autoriteiten gemakkelijker wordt om elektronische informatie uit te wisselen die door handelaren is ingediend. De handelaren zullen de voor de in- of uitvoer van goederen vereiste informatie maar één keer hoeven in te dienen. De zogenoemde “EU-éénloketomgeving voor de douane” is erop gericht de samenwerking en de coördinatie tussen verschillende autoriteiten te verbeteren om de automatische controle te vergemakkelijken van niet-douanegerelateerde formaliteiten voor goederen die de EU binnenkomen of verlaten.

De éénloketomgeving heeft tot doel de processen te digitaliseren en te stroomlijnen, zodat bedrijven uiteindelijk niet langer documenten bij diverse autoriteiten via verschillende portalen hoeven in te dienen. Het voorstel van vandaag is het eerste concrete resultaat van het onlangs aangenomen actieplan om de douane-unie naar een hoger niveau te tillen. Het is het startsein voor een ambitieus project om de grenscontroles de komende tien jaar te moderniseren, om de handel te vergemakkelijken, de veiligheids- en nalevingscontroles te verbeteren en de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen.

Paolo Gentiloni i, commissaris voor Economie: “Digitalisering, globalisering en de veranderende aard van de handel brengen zowel risico's als kansen met zich als het gaat om goederen die de grenzen van de EU overschrijden. Om deze uitdagingen aan te gaan, moeten de douane- en andere bevoegde autoriteiten als eenheid optreden en de vele controles en procedures die nodig zijn voor een vlotte en veilige handel, holistischer aanpakken. Het voorstel van vandaag is de eerste stap naar een volledig papierloze en geïntegreerde douaneomgeving en een betere samenwerking tussen alle autoriteiten aan onze buitengrenzen. Ik dring er bij alle lidstaten op aan hun aandeel te leveren om van dit initiatief een echt succes te maken.

De douane-unie faciliteert jaarlijks de handel in goederen ter waarde van ruim 3,5 biljoen euro. Een efficiënte douaneafhandeling en efficiënte douanecontroles zijn essentieel om de handel vlot te laten verlopen en tegelijkertijd de burgers, bedrijven en het milieu in de EU te beschermen. De coronacrisis heeft het belang van flexibele maar robuuste douaneprocessen aangetoond en dit gegeven wordt alleen nog maar belangrijker als de handelsvolumes blijven toenemen en nieuwe uitdagingen als gevolg van digitalisering en e-commerce, zoals nieuwe vormen van fraude, ontstaan.

Momenteel zijn bij de aan de buitengrenzen van de EU vereiste formaliteiten veel verschillende autoriteiten betrokken die verantwoordelijk zijn voor diverse beleidsterreinen, zoals gezondheid en veiligheid, milieu, landbouw, visserij, cultureel erfgoed, markttoezicht en productconformiteit. Daardoor moeten bedrijven informatie indienen bij verschillende autoriteiten, die elk hun eigen portaal en procedures hebben. Dit is omslachtig en tijdrovend voor handelaren en het beperkt het vermogen van autoriteiten om bij de aanpak van risico's gezamenlijk op te treden.

Het voorstel van vandaag is een eerste stap naar een digitaal kader voor verbeterde samenwerking tussen alle grensautoriteiten, via een éénloketomgeving. Door deze éénloketomgeving zullen bedrijven en handelaren gegevens bij één portaal in een lidstaat kunnen aanleveren, wat dubbel werk, tijd en kosten scheelt. De douane- en andere autoriteiten zullen deze gegevens vervolgens gezamenlijk kunnen gebruiken. Dat zorgt voor een volledig gecoördineerde aanpak van het in- en uitklaren van goederen en een duidelijker overzicht op EU-niveau van de goederen die de EU binnenkomen en verlaten.

Dit is een ambitieus project dat aanzienlijke investeringen op het niveau van de EU en de lidstaten vergt om het de komende tien jaar volledig uit te kunnen voeren. De Commissie zal de lidstaten waar mogelijk bij de voorbereiding helpen, onder meer door middel van financiering vanuit de faciliteit voor herstel en veerkracht, zodat zij de langetermijnvoordelen van de éénloketomgeving ten volle kunnen benutten.

Achtergrond

De EU is het grootste handelsblok ter wereld en goed voor 15 % van de wereldhandel. In 2018 werden bijna 343 miljoen douaneaangiften behandeld door meer dan 2 000 douanekantoren in de EU, die 25,3 miljard euro aan douanerechten inden.

De éénloketomgeving maakt deel uit van een nieuw actieplan voor de douane-unie, dat een reeks maatregelen bevat om de douane in de EU de komende vier jaar slimmer, innovatiever en efficiënter te maken. In haar politieke beleidslijnen kondigde voorzitter Von der Leyen een geïntegreerde Europese aanpak van het douanerisicobeheer aan die doeltreffende controles door de EU-lidstaten ondersteunt. De maatregelen zullen de douane-unie versterken en haar beter in staat stellen om inkomsten van de EU te innen en de veiligheid, gezondheid en welvaart van burgers en bedrijven in de EU te beschermen.

Meer informatie

Q&A

Factsheet (in het Engels)

Voorstel voor een éénloketsysteem

Beeldmateriaal