NL - wet
Wet tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten

Deze wet werd op 27 juni 2008 ondertekend en op 15 juli 2008 gepubliceerd (Stb. 2008, 273).

 

1.

Oorspronkelijk wetsvoorstel