Tsjechische premier vult eigen zakken met Europees belastinggeld

Met dank overgenomen van J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, gepubliceerd op vrijdag 23 oktober 2020.

Voor het zomerreces speelde zich op het Europese politieke toneel iets buitengewoons af; terwijl de 27 Europese regeringsleiders vergaderden over de aankomende meerjarenbegroting en de verdeling van Europese fondsen stemde het Europees Parlement over een resolutie over misbruik van EU-fondsen door een van diezelfde regeringsleiders.

Andrej Babiš, de premier van Tsjechië, wordt er namelijk van verdacht tientallen miljoenen euro’s aan Europese subsidie te hebben binnengehaald voor een bedrijf waar hij zelf nog steeds eigenaar van is. Door zijn bedrijf genaamd Agrofert op te splitsen in vele verschillende zusterbedrijven en zogenoemde trustfondsen dacht hij onder de radar te kunnen blijven. Onder andere naar aanleiding van een recent bezoek van een delegatie van leden van het Europees Parlement aan Tsjechië, zijn de bewijzen voor belangenverstrengeling nu niet meer te negeren. Het blijkt bovendien dat Tsjechië niet beschikt over management- en controlesystemen om belangenverstrengeling te voorkomen. Terwijl dit wel moet volgens de Europese regels.

Dit is natuurlijk een zeer kwalijke zaak, zeker wanneer het de regeringsleider van een EU-lidstaat betreft. Naast het feit dat dit een dikke vinger is naar de Europese belastingbetaler, wordt hiermee ook het vertrouwen in het financieel beleid van de EU ondermijnt.

Tijd voor actie dus. Allereerst moet Babiš uitgesloten worden van toekomstige onderhandelingen over het EU-budget. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat een premier onderhandelt over geld dat de volgende dag in zijn eigen zakken verdwijnt. In de resolutie roepen we de Europese Commissie dan ook op om een controlemechanisme in te stellen om te kunnen identificeren wie de uiteindelijke begunstigden van Europese subsidies zijn. Tevens eisen we dat onrechtmatig betaalde subsidies op een spoedige manier teruggevorderd worden. Bovendien dringen we erop aan dat we een volledig overzicht krijgen van alle betalingen aan Agrofert en haar zusterbedrijven en willen we een subsidieplafond om te voorkomen dat individuen miljoenen aan subsidie kunnen opstrijken.

Gelukkig heeft de Europese Commissie inmiddels alle subsidie aan Babiš’ bedrijven alvast stopgezet totdat het onderzoek volledig afgerond is. Ik ben blij dat deze resolutie over de gehele breedte van het parlement gesteund werd. Hiermee geven we een krachtig signaal af dat niemand met dergelijke frauduleuze praktijken weg mag komen.