Zeker zijn van een eerlijke start

Met dank overgenomen van K.A.E. (Kirsten) van den Hul i, gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020.

Ieder kind moet zeker zijn van een eerlijke start, ongeacht je postcode of het diploma of de portemonnee van je ouders. Helaas is het tegenovergestelde de keiharde realiteit.

Ons onderwijs is niet meer de gelijke kansen-machine die het zou moeten zijn. Inmiddels loopt de leesvaardigheid van leerlingen hard terug en is bijna een kwart van de 15-jarigen laaggeletterd. Het lerarentekort treft scholen met de meeste achterstandsleerlingen bovendien extra hard. Zo hard, dat er soms niet eens bevoegde leraren voor de klas staan.

Om te zorgen voor een eerlijke start voor ieder kind is meer nodig dan dit kabinet doet, zo blijkt uit onderzoek na onderzoek. En dan heb ik het nog niet eens over het oplossen van het lerarentekort en wat er moet gebeuren om schoolgebouwen veilig en bij de tijd te houden. En dat was allemaal nog voordat corona als een vergrootglas de bestaande problemen en ongelijkheid verder uitvergrootte.

Ons onderwijs is niet meer de gelijke kansen-machine die het zou moeten zijn

Tijdens de coronacrisis hebben leraren, scholen, roc’s en universiteiten, leerlingen, studenten en ouders met elkaar een bewonderenswaardige prestatie neergezet. Maar nog steeds zijn er grote en begrijpelijke zorgen over veiligheid, ventilatie en testbeleid. Ondertussen moeten door quarantaine en lang wachten op testuitslagen veel leraren tegelijk live en online lesgeven, waardoor de werkdruk nog hoger oploopt en sommige kinderen op nog meer achterstand komen.

Om die problemen aan te pakken doen we tijdens het debat over de onderwijsbegroting een aantal concrete voorstellen doen. Wij willen:

dat vitale sectoren zoals het onderwijs zo snel mogelijk kunnen beschikken over sneltesten;

dat de minister tijdens de coronacrisis scholen tegemoet komt in de kosten voor extra handen in de klas;

dat de minister eindelijk de loonkloof tussen het primair en het voortgezet onderwijs overbrugt, en dat leraren in het voortgezet speciaal onderwijs beter betaald worden;

dat er een solidariteitsfonds komt voor studenten in mbo en hoger onderwijs, om studenten met studievertraging door de coronacrisis te compenseren en om studenten die niet kunnen voorzien in de juiste leermiddelen te ondersteunen;

dat de werkdruk in het hoger onderwijs wordt aangepakt;

dat onderzoekers en promovendi met tijdelijke contracten meer zekerheid krijgen, zodat hun onderzoek door kan gaan.

Want als er één tijd is waarin we zeker willen zijn van de beste leraar voor de klas, dan is het nu.