Stemming motie Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming motie Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer
Document­datum 13-10-2020
Publicatie­datum 13-10-2020
Nummer HEK20202021-5-5
Kenmerk 35418;F
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

te weten:

  • de motie-Van Hattem c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35418, letter F).

(Zie vergadering van 6 oktober 2020.)

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. over een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege (35418, letter F).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

Stemming motie Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing 13 oktober 2020

Eerste Kamer

5-5-1

van de Eerste Kamer    EK 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.