Geef dieren een goed leven - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 4 december 2020
kalender

Geef dieren een goed leven

Met dank overgenomen van Democraten 66 (D66) i, gepubliceerd op zondag 4 oktober 2020.

D66 wil dat dieren die in de landbouw worden gehouden een goed leven krijgen. In ons huidige systeem worden varkens, kippen en geiten op een industriële schaal gehouden en geslacht.

D66 wil af van deze bio-industrie. Daarom heeft D66 zich de afgelopen kabinetsperiode ingezet voor een omslag naar kringlooplandbouw waar dieren geen eten meer krijgen dat mensen ook kunnen eten, er sprake is van rijpe, organische mest in plaats van rotte drijfmest en waar we de bodem voeden vanuit de biologie in plaats vanuit chemie.

Er zijn zeker stappen gezet, maar om écht tot kringlooplandbouw te komen hebben we ook het welzijn van gehouden dieren in de landbouw te verbeteren.

Lees meer over kringlooplandbouw

Met het Actieplan Houden van Dieren doen we voorstellen om de misstanden in de bio-industrie aan te pakken en dieren een goed leven te geven.

Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66

De bio-industrie gaat gepaard met misstanden, zoals overvolle stallen, het levend koken van varkens of overvolle veetransporten. Met het Actieplan Houden van Dieren doen we voorstellen om de misstanden aan te pakken en dieren een goed leven te geven. D66 wil bijvoorbeeld dat er een ombudsman komt voor dierenwelzijn, controles verbeteren en het toezicht op dierenwelzijn door de NVWA niet meer onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van landbouw te laten vallen.

Als we met elkaar de schouders zetten onder kringlooplandbouw, dan helpen we boeren om met minder dieren meer te verdienen, kunnen we de biodiversiteit en het klimaat verbeteren en geven we dieren een levenswaardig bestaan. Goed voor de boer, de aarde en de dieren.

Lees hier het actieplan

Ontvang updates van Sigrid Kaag

  • Denk en praat mee met D66

  • Eenvoudig upgraden naar lidmaatschap

E-mailadres:

Ja, houd mij op de hoogte. Wil je weten hoe D66 jouw persoonsgegevens verwerkt? Bekijk dan onze privacypagina.

var subscribe_url = "https://d66.nl/wp-admin/admin-ajax.php"; // show whole content when 'read more' button is triggered function showMore(this_button) { jQuery(this_button).closest('form').find('.mailcamp-gdpr-less').hide(); jQuery(this_button).closest('form').find('.mailcamp-gdpr-more-link').hide(); jQuery(this_button).closest('form').find('.mailcamp-gdpr-more').show(); } // This function is triggered on the form submission function submitMailCampForm(this_form) { // accepted GDPR conditions, subscribe if (this_form.elements['CustomFields[accepted]'].checked) { // get values from form // var elements = document.getElementById('mailcamp-subscribe-form'); var elements = jQuery(this_form).serializeArray(); console.log(elements); // // Add to form object var formData = new FormData(); for (var i = 0; i < elements.length; i++) { formData.append(elements[i].name, elements[i].value); } formData.append('action', 'add_subscriber_to_list'); // Create the AJAX POST xmlhttp = new XMLHttpRequest(); xmlhttp.onreadystatechange = function () { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { console.log(this.responseText); var response_text = JSON.parse(this.responseText); response_text = response_text[1]; jQuery(this_form).find(".mailcamp-form-confirm").html(response_text); } }; xmlhttp.open("POST", subscribe_url, true); xmlhttp.send(formData); return false; } else { // did not accepted the GDPR conditions // alert('Om u in te schrijven dient u akkoord te gaan met bovenstaande GDPR privacywetgeving.'); alert("To subscribe, you must agree to the above GDPR privacy legislation."); return false; } }

Loading...

In

Tw

Fb

Navigatie

Contact

Landelijk Bureau D66 Lange Houtstraat 11 2511 CV Den Haag Telefoonnummer 070-3566066

Contactpagina

Wat vindt D66

Onze mensen

Over D66

Wat vindt D66

Onze mensen

Over D66