Forse daling autoverkopen

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op dinsdag 22 september 2020, 2:37.

Schriftelijke Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Forse daling Nederlandse autoverkopen houdt aan' en recente cijfers van de ACEA.

 • 1. 
  Bent u bekend met de berichtgeving over de forse daling van registraties van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie met circa 19% in augustus en maar liefst krap 22% in Nederland en kent u de cijfers van de Europese brancheorganisatie voor auto-industrie, de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), van 17 september jl.? Zo ja, wat zeggen deze cijfers u? 1)
 • 2. 
  Kunt u een overzicht geven van de gemiddelde leeftijd van het Nederlandse wagenpark over de afgelopen tien jaar, graag met een onderscheid in personenauto en bestelbusjes? Kunt u ook aangeven wat de ontwikkeling is in brandstofsoorten, ten minste uitgesplitst in benzine en diesel?
 • 3. 
  Kunt u verklaren waarom het Nederlandse wagenpark steeds ouder wordt en kunt u dit onderbouwen?
 • 4. 
  Deelt u de mening dat een jonger wagenpark een bijdrage kan leveren aan een schonere en veiligere leefomgeving? Zo nee, waarom niet?
 • 5. 
  Klopt het dat voor tweedehands personenauto’s in Nederland diesel uit de gratie is en dat de markt voor occasion diesels vrijwel is ingestort?
 • 6. 
  Bij welk jaarlijks kilometrage is een tweedehands diesel eigenlijk nog aantrekkelijk voor een particulier?
 • 7. 
  Wat betekent minder diesels op de weg voor het terugdringen van de CO2-uitstoot als de gereden afstand gelijk blijft?
 • 8. 
  Wat is het idee van de overheid met betrekking tot diesels? Hoe en wanneer wordt gekomen tot een gelijker speelveld met minder verschillen tussen brandstoffen, accijnzen en motorrijtuigenbelasting?
 • 9. 
  Hoeveel nieuw te verkopen auto’s verwacht u in 2021 en met welke brandstofsoorten?
 • 10. 
  Hoeveel import van personenauto's verwacht u in 2021 en met welke brandstofmix?
 • 11. 
  Welke rol speelt de coronacrisis als het gaat om de aanschaf van voertuigen? Welke verschuiving is te verwachten of is al merkbaar?
 • 12. 
  Welke maatregelen zouden kunnen helpen om het wagenpark in Nederland te vernieuwen en te verjongen zodat het wagenpark schoner, zuiniger en veiliger wordt?
 • 13. 
  Welke voordelen kan een schoner en veiliger wagenpark ons land bieden? Wat betekent een moderne auto voor de verkeersveiligheid en indirect voor de leefomgeving van mensen?
 • 14. 
  Kunt u deze vragen ruim voor de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor 2021 beantwoorden?